14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הרשמה מקוונת

נפתחה הרשמה מקוונת לבית הספר - שלב שני

 

ביום חמישי 8.4.21

הליך ההרשמה באתר יכלול את השלבים הבאים:

רישום פרטים אישיים ופרטי התקשרות;

א. הצהרה על מגורים בתחום המועצות לב-השרון ופרדסיה נבקשכם לאשר כי הנ"ל הובא לידיעתכם: אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה בשנת תשפ"ב יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות כנגד ההורים.

ב. הורים גרושים/פרודים - יש לשלוח למזכירות בית הספר orlyb@kdror.co.il את האישור הבא

ג. בקשה לויתור סודיות לשם קליטה ושילוב המתאים לילד/ילדה

ד. מילוי טופס הצהרת בריאות - טופס הצהרת בריאות - הינו טופס נוסף בהמשך לטופס ההרשמה.

ה. הסכמת הורים להשתתף בפעילויות באתר בית הספר "דרור" ופעילות מתוקשבת.

 

 

טופס הרשמה לבית הספר