14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הרשמה מקוונת

הרשמה מקוונת לקראת תשפ"א

הקישום המקוון נסגר

אם יש בעיה ניתן לפנות למזכירות בית הספר orlyb@kdror.co.il 

 

ההרשמה אפשרית מהטלפון אך מומלץ לבצע את ההרשמה במחשב .

הליך ההרשמה הראשוני כולל את השלבים הבאים:

רישום פרטים אישיים ופרטי התקשרות;

א. הצהרה על מגורים בתחום המועצות לב-השרון ופרדסיה נבקשכם לאשר כי הנ"ל הובא לידיעתכם: אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה בשנת תשפ"א יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות כנגד ההורים.

ב. הורים גרושים/פרודים - יש לשלוח למזכירות בית הספר orlyb@kdror.co.il את האישור הבא

ג. בקשה לויתור סודיות לשם קליטה ושילוב המתאים לילד/ילדה- קראו את בקשת המקשרת דורית והיועצת סיוון בעניין זה.

ד. מילוי טופס הצהרת בריאות - טופס הצהרת בריאות - הינו טופס נוסף בהמשך לטופס ההרשמה.

ה. הסכמת הורים להשתתף בפעילויות באתר בית הספר "דרור" ופעילות מתוקשבת.