14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

מעורבות חברתית קהילתית

 

 

הסבר כללי

  • תכנית "מעורבות חברתית קהילתית" הינה תכנית תלת שנתית של משרד החינוך.התכנית היא חלק מתפיסה מערכתית שמשרד החינוך מוביל בנושא מעורבות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה, במגזרים השונים ובקרב אוכלוסיות שונות, בגן, בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

 

  • מחקרים מעידים כי מעורבות חברתית ועשייה למען האחר ולמען הסביבה תורמות להעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה, מעצימות את תחושת המסוגלות, מעודדות שאיפות להשכלה גבוהה, מביאות לשיפור ההישגים ומפתחות תחושת משמעות, שייכות ומחויבות בקרב כלל השותפים.התכנית "מעורבות חברתית קהילתית", מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

  • קיום התכנית הוא תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

 

תכנית זו מהווה חלק מהחזון הבית ספרי של קריית חינוך דרור :
  • "…אנו מחויבים לבניית חברה שערבות הדדית היא נר לרגליה".

 

 

תכנית הלכה למעשה - שכבת י'

* מצורפת מצגת חשיפת התכנית שכבת י'

*פלייר מקומות התנדבות

התכנית כוללת בתוכה:

 

התכנית הלכה למעשה - שכבת י"א

התכנית כוללת בתוכה:

  • 30 שעות שנתיות התנסות אישית לפי בחירת התלמיד.
  • 21 שעות שנתיות התנסות קבוצתית/כיתתית לפי בחירת הכיתה והמחנך.
  • עבודת משוב בסיום הפעילות בתום שנת הלימודים.

* מצורפת מצגת חשיפת התכנית ומקומות ההתנדבות.

קובץ - הערכת תלמיד על ידי איש הקשר - להורדה
קובץ - יומן פעילות להורדה
טופס משוב-- התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית

התכנית הלכה למעשה - שכבת י"ב

התכנית כוללת בתוכה:

  • 26 שעות שנתיות התנסות קבוצתית: כיתה/ מגמה / ישוב.
  • עבודת משוב בסיום הפעילות בתום שנת הלימודים.

 

הצטיינות במעורבות חברתית


שתלמיד שיהיה מעורב ב- 60 שעות אישיות כל שנה,

יקבל בנוסף לתעודת הבגרות הרגילה,  "תעודת בגרות במצוינות חברתית".


פריסת השעות לזכאות בתעודת בגרות - הצטיינות במעורבות חברתית :

 

שכבת י'

שכבת י"א

שכבת י"ב

מצטיינים

שעות אישיות

60

30

0

60 כל שנה (י'/י"א/י"ב)

שעות קבוצתיות

9

21

26

כמו כולם

רפלקציה

משוב מקוון

משוב מקוון

משוב מקוון

יומן מסע

 

דף קודם