--> קריית חינוך ניסויית "דרור"

הודעות וחדשות

19.11.2023
עודכנו שעות הלמידה במערכות באתר - ושעות ההסעות, החל מיום א` , 19.11.23


יזכור -חללי "משפחת דרור"

ברכות ליום המשפחה

שימו את מספר הזהות של ההורה או הילד פעמיים