14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

תעודת זהות קריית חינוך ניסויית דרור

חזון
קריית חינוך דרור שואפת להיות קהילה חינוכית אזורית החובקת אליה את כל המגוון האנושי המשתייך אליה, והיוצרת עבורו תשתיות איתנות בתחום החברתי, הרגשי והאינטלקטואלי. מעצם היותה קהילה גדולה קריית חינוך דרור מבקשת לאפשר פרישה רחבה של פעילויות ושל תכנים, ועם זאת לשמר את יצירת הפינה הפרטית, החמה, המכילה והמיטבית בעבור כל אחד ואחת מתלמידיה ומתלמידותיה לצמיחה וליצירה.
מתוך אמונה בטובו וביכולותיו של האדם אנו מציבים במוקד הווייתנו את טיפוח האדם כיחיד אוטונומי, בעל אישיות, צרכים וכישורים ייחודיים, הרואה עצמו חלק ממארג חברתי ותרבותי בבית הספר, בקהילה ובמדינת ישראל ובה בעת מודע לחשיבות האיזון בין זהותו וייחודו לבין זהות הקבוצה.

אנו מחויבים להשתית את היחסים בין באי בית הספר על אמון ועל יושרה ולטפח את הסקרנות ואת החשיבה הביקורתית באמצעות הקניית השכלה נרחבת ובאמצעות יצירת התנסויות חווייתיות. מצוינות ומיצוי היכולות האישיות, אהבת הארץ ואחריות סביבתית, קבלת השונות בין יחידים לקבוצות ובניית חברה שערבות הדדית היא נר לרגליה – כל אלו עומדים במוקד החשיבה והעשייה שלנו.

אנו חותרים לקיומו של שיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים ואשר שואב מן התרבות הכלל-אנושית ומהתרבות היהודית, על הערכים ההומניסטיים והדמוקרטיים ועל ערכי המוסר והצדק הגלומים בהן. כל זאת נעשה אגב חיזוק התחושה של היותנו חולייה בשרשרת הדורות היהודית והציונית.

בהיותנו קהילה חינוכית הפתוחה ליוזמות חינוכיות, המאמצת לתוכה התנסויות חדשניות והפועלת תוך היזון חוזר ומשוב תמידיים, אנו מהווים מרכז לימוד והפצת ידע למוסדות חינוך אחרים.ערכים - (האם "הדבר" מהווה משהו שאתה מוקיר אותו ושואף שאורחות חייך יתנהלו לאורו)

  • חירות האדם
  • מעורבות חברתית
  • מצוינות
  • השכלה
  • אהבת הארץ
  • שייכות

 

גרעיני מומחיות

חזון קריית חינוך דרור מסמן יעדים. משאבי הקהילה החינוכית הם העומדים לרשות בית הספר בדרך להשגת היעדים, ובעצם הווייתם הם הדוגמה לאותם יעדים.

היכולת המאפשרת את התהליכים מכווני החזון מבוססת על משאבים אלו:

  • יצירתיות – עידוד מתמיד שלה ובחינת רעיונות ממקורות שונים.
  • דיאלוג המתנהל כאורח חיים בין באי הקהילה. זהו אבן יסוד לפיתוח שיח.
  • עבודת צוות היוצרת הוויה שלמה שניתן בה המרחב לביטוי אישי, והיא אשר מובילה לטיפוח האדם כיחיד אוטונומי שהוא חלק ממארג.
  • היכולת ליצור את השלם מן הפרטים, להכיל את הגוונים השונים ולתת להם ביטוי אוטונומי בתהליך הקבוצתי הם שניצבים בבסיס היכולת למיצוי האישי ולבניית חברה שמחויבת לערבות הדדית.

קהילת דרור, הנעה בין יחיד לקבוצה כדי ליצור הוויה מכוונת חזון, היא קהילה גמישה בהתארגנות שלה, הן ברמת הפתיחות החשיבתית הן ברמת המבנים שעליהם היא מתבססת. יש בה את היכולת לנוע בו בזמן על ציר הריכוזיות והביזוריות ועל ציר השימור והחדשנות. השמירה על התנועה המתמדת מתרחשת במרחב מבוקר ומעריך, שמזין באופן שוטף את ההשתנות ואת הצמיחה.

 

 

קבצים מצורפים

תעודת זהות קריית חינוך דרור - חזון