תעודת זהות קריית חינוך ניסויית דרור

חזון
קריית חינוך דרור שואפת להיות קהילה חינוכית אזורית החובקת אליה את כל המגוון האנושי המשתייך אליה, והיוצרת עבורו תשתיות איתנות בתחום החברתי, הרגשי והאינטלקטואלי. מעצם היותה קהילה גדולה קריית חינוך דרור מבקשת לאפשר פרישה רחבה של פעילויות ושל תכנים, ועם זאת לשמר את יצירת הפינה הפרטית, החמה, המכילה והמיטבית בעבור כל אחד ואחת מתלמידיה ומתלמידותיה לצמיחה וליצירה.
מתוך אמונה בטובו וביכולותיו של האדם אנו מציבים במוקד הווייתנו את טיפוח האדם כיחיד אוטונומי, בעל אישיות, צרכים וכישורים ייחודיים, הרואה עצמו חלק ממארג חברתי ותרבותי בבית הספר, בקהילה ובמדינת ישראל ובה בעת מודע לחשיבות האיזון בין זהותו וייחודו לבין זהות הקבוצה.

אנו מחויבים להשתית את היחסים בין באי בית הספר על אמון ועל יושרה ולטפח את הסקרנות ואת החשיבה הביקורתית באמצעות הקניית השכלה נרחבת ובאמצעות יצירת התנסויות חווייתיות. מצוינות ומיצוי היכולות האישיות, אהבת הארץ ואחריות סביבתית, קבלת השונות בין יחידים לקבוצות ובניית חברה שערבות הדדית היא נר לרגליה – כל אלו עומדים במוקד החשיבה והעשייה שלנו.

אנו חותרים לקיומו של שיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים ואשר שואב מן התרבות הכלל-אנושית ומהתרבות היהודית, על הערכים ההומניסטיים והדמוקרטיים ועל ערכי המוסר והצדק הגלומים בהן. כל זאת נעשה אגב חיזוק התחושה של היותנו חולייה בשרשרת הדורות היהודית והציונית.

בהיותנו קהילה חינוכית הפתוחה ליוזמות חינוכיות, המאמצת לתוכה התנסויות חדשניות והפועלת תוך היזון חוזר ומשוב תמידיים, אנו מהווים מרכז לימוד והפצת ידע למוסדות חינוך אחרים.קבצים מצורפים

תעודת זהות קריית חינוך דרור - חזון