חדשות השכבה23.4.2022
פורסם דוח פירטו הוצאות במדור הורים
ימי הולדת

16.8:
גורביץ עמית ז-13
עמרם עברי ארי ז-15
17.8:
בר חיים עידן ז-3
מור פז ז-7
רוקמל יונתן ז-15
תלמודי מימונ בן ז-15
18.8:
דניאלי מיקה דניאל ז-11
כהן יסכה עדן ז-3
צברי הדר ז-13
קברדין אסיה חיה ז-10
19.8:
אהרוני יהונתן ז-1
21.8:
רוזנסקי אלה ז-5
22.8:
רובין בנימין בן ז-6

עודכן בתאריך 04.7.22

שנת תשפ"ב

עודכן בתאריך 7.8.2022
הרשמה למצויינות מוזיקה תשפ"ג
שיבוצים לקבוצת למידה מתימטיקה/ אנגלית- לקראת תשפ"ג

השאלת ספרי לימוד - הרשמה לפרוייקט

ההרשמה לפרויקט השאלת ספרים הוארכה עד 10.7.2022 ספרי לימוד שכבת ז
ספרי לימוד שכבת ח
ספרי לימוד שכבת ט
עודכן בתאריך 26.4.2022

מערכת שעות

מקשרת מחנכים ויועצות- סגל השכבה

תקשוב- וסיוע בבעיות

הפסקות ושיעורים

הסעות

ספרי לימוד

קוד התנהגות בימי קורונה

הורים - מידעשאלונים וטפסים

שאלון סגנונות למידה