12.12.2018
מורים ותלמידים ב"דרור" בשרשרת אנושית להזדהות עם הקורבנות ומחאה על אלימות כלפי נשים.


12.12.2018