חדשות השכבה

29.11.2018

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח


תלמידים יקרים,
עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.


בנוסף מהשבוע הבא תקבלו עבודות ותרגילים שיחייבו אתכם לדעת מהי הססמה.
הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


ימי הולדת

24.4:
כהן עמית
לוין ניצן
שרף עדי
25.4:
אזולאי אור
אזולאי שיר
קלאוס מיקה
26.4:
דקל אראל
27.4:
יפת נדב
עזרא רוני
שחר אביב
28.4:
אסרף שיר
חן עומר

הסעות לבחינת מתכונת במחשבים - יום חמישי 11.4.19
הסעות יום שישי - 5.4.19

השכלה כללית

עודכן 3.4.19

מחפשים את אלסקה - משימה מתוקשבת בספרות, 2.4.19

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים

משובים לסיורים מדעי המחשב

סיור לחברת הייטק תכ"ם שכבת י' 24.1.19 י + י"ב משוב לסיור בסאנדיסק 31.3.19
סיור שכבת י"ב קלאודנרי 24.1.19
סיור שכבת י"א קלאודנרי 24.3.19
סיור י"א לחברת מטריקס 25.1.19
סיור י לחברת מטריקס 25.1.19

פורים בדרור- תמונות ופעילות תרומה לקהילה חטיבה עליונה

עבודות ומבדקים

עודכן 26.3.19

מבדק בתעבורה

פעילויות ויוזמות

אלבום השכבה
המצגת המלאה מאסיפת ההורים ובה עיקרי הדברים אשר עלו
עודכן בתאריך 2.2.19
סיור שכבתי - 31.1.19 מידע על החויות מהיום
סיור בנושא אני ביחס למדינה
עודכן בתאריך 26.1.19 מכתב להורים - סיום מחצית
ממני אליכם, מנשר להורים ולתלמידים - דבר המקשרת

המחנכים וסגל השכבה

חינוך תעבורתי

הצטרפות לכיתה עם הדואר הארגוני

רכישת סביבת למידה בלשון - הודעה חשובה להורים ולתלמידים


הורים יקרים, אנא הזדרזו לשלם עבור לסל תרבות קישור למערכת תשלומים ומידע נוסף שנת לימודים מוצלחת

רשימת ספרים ומידע נוסף במדור חטיבה עליונה.

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019


שימוש לב:
בלשון יש לרכוש ספר לימוד: 1. ספר בשביל הטקסט - שרי הוצאה לאור
2. סביבת לימוד דיגיטלית בלשון של מט"ח - התשלום יעשה ישירות מול

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח


רשימת ספרי לימוד - שכבת י

תקשוב - רכישות והנחיות

התקנה c#
התקנה לתכנות אינטרנט
דרייברים לתלמידי אינטרנט - גישה למסד נתונים

לפני ביצוע הרכישה של הסביבה בלשון וביצוע משימות מתוקשבות חובה להצטיד בשם משתמש וססמה של משרד החינוך( חולקו ע"י מחנכי הכיתות - הססמה הינה אישית ואם שינית אז רשום לך לפנות לאחראי בבית הספר - במקרה זה תוכל לשחזר את הססמה באופן עצמי, ראה הנחיות )
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר.

שיחזור ססמה של משרד החינוך

הצטיידו ב:
שם משתמש ממחנך הכיתה
מספר זהות שלך
מספר זהות של ההורים
טלפון נייד
שיחזור:
בטלפון: מוקד תמיכה
03-9298888
או

שיחזור ססמה עצמי - אנא בדוק שברשותך שם משתמש בקישור הבא:
בדיקת כניסה עם סיסמה אחידה
מצגת הסבר לשחזור הססמה
כתבו את שם המשתמש והססמה במקום נגיש כגון: בטלפון הנייד כאחד מאנשי הקשר או בפתיקית. הססמה האחידה משמשת לכניסה לבחינות ולספרים וסביבות למידה ומבחנים
חובה להיכנס בסמל הינשוף
אם אינכם זוכרים תוכלו לבדוק ולשחזר

רכישת תכנים בלשון - סביבת לשון של מט"ח

תלמידים יקרים, עליכם לרכוש את סביבת הלמידה בלשון בעזרת הססמה האחידה - כך תזוהו כתלמידי בית הספר.
בנוסף מהשבוע הבא תקבלו עבודות ותרגילים שיחייבו אתכם לדעת מהי הססמה.

הסבר על רכישת הסביבה בלשון ממט"ח

עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40