עמוד ראשי - מחזור כ"ה יוצא לדרך..

ברוכים הבאים לקריית חינוך ניסויית "דרור" באתר זה נעדכן אתכם בכל הפרטים, הנוגעים לקליטתכם בבית הספר בשנת הלימודים תש"פ


לשאלות ניתן לפנות:
 מקשרת השכבה ויעל כהן יועצת השכבה.


נפתחה ההרשמה לדרור
נא להביא למפגש עם המחנכת : ערבון השאלת ספרים בספרייה - מידעת 

ראו בהודעות חשובות ועדכונים:
רשימות ספרים,


פרטים על אפשרות השאלת ספרים דגיטאלית -

ירשמו במדור ספרי לימוד באתר זה בתאריך 16.7.19 -

בשיתוף עם חברת קלסוס


מצויינות בכדורסל - פרטים והרשמה,
הרשמה לתכנית מצויינות במוזיקה ועוד..

למירי גולן, מנהלת חטיבת הביניים, 097613753 , 

שרוני בן-דוד, מקשרת השכבה  sharoni@kdror.co.il

יעל כהן, יועצת השכבה - yaelc@kdror.co.il

לאורלי בר, במזכירות חטיבת הביניים,   09-7613750    orlyb@kdror.co.il

 

 

 

 

דבר המנהלת - מכתב ראשון פורסם ב 3.4.19

 

 

  

 

                                                                                                                      בהצלחה
                                                                                                                הנהלת חטיבת הנעורים