בחינות בגרות מועד חורף, 2019

חזרה לעמוד ראשי

חזרה למדור חטיבה עליונה

תלמידים יקרים,

במדור זה ירוכז כל המידע על בחינות בגרות.

לקראת בחינות הבגרות נוסיף כאן קישורים להרשמה לקבלת ציון שנתי ועוד..

אנו מאחלים לכם בהצלחה בבחינות הבגרות.

קבלת ציונים שנתיים כאן ובמדור לימודים

מצגת לקראת הבגרות

אפשרות לערעור על הציוני הגשה לבגרות

לוח זמני בגרויות חורף

טופס ערעור ציון הגשה

בגרויות חורף הנחיות לתלמידים

הרשמה להסעות

 

איסוף לבגרות חורף באנגלית ה17.1.19:

איסוף ממרכזי היישובים.

ש. אפרים - ליד המזכירות - 10:50

נ. עוז - ליד המועדון - 10:45

תנובות - תח' ליד המכולת - 10:55

ינוב - תח' ליד בית הכנסת - 11:00 

גאולים - תח' ליד המכולת - 11:00

צ. משה - תח' ליד המכולת - 11:00

ג. הדר - תח' הסעה במרכז - 11:00

נורדיה - תח' הסעה במרכז - 11:00

עזריאל - תח' ליד המכולת - 10:45

יעבץ - תח' ליד המכולת - 10:50

יעף - תח' הסעה - 10:50

פורת - בתחנה ליד הסופר -11:00 

ע. ורד - תח' הברכה - 11:00

ע. שריד - תח' במרכז - 11:00

כ. הס - תח' במרכז - 11:00

משמרת - תח' ליד המכולת - 11:00

חירות - תח' ליד המכולת -11:00

פרדסיה