ימי הולדת

18.12:
גרציאני אלון
מזון אלנוי
19.12:
גוילי טל
20.12:
זאנה רוני
למפרט מור
22.12:
יוסף ליטל
23.12:
זלמה דנה
24.12:
סטצקי ניב

תחרות הסייבר

מצגת שימוש בסביבה
חוקי המשחק

עודכן בתאריך 15.12.18

לוח זמנים בחינת מתכונת באנגלית

לקראת תשע"ט

רשימת ספרים ומידע נוסף במדור חטיבה עליונה.

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת יא
עודכן בתאריך 30.8.18

מערכת שעות מחצית א' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד

השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40טפסים ומידע

עודכן בתאריך 19.11.18
יום מקוון שכבת י"א, 25.11.18