חדשות השכבה

5.2.2019
שימו לב לשינוי בשעות האיסוף בבוקר - מחצית ב'


27.1.2019

:
מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד
28.5.201927.1.2019

בגרות מועד ב, חורף 2019


בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורף


27.1.2019

**נפתחה הרשמה לבחינת בגרות מועד ב' בלבד - קיץ 2019

**ההרשמה רק לתלמידים המעוניינים בבחינה חוזרת.
ימי הולדת

21.2:
אלוני מאיה
להיס סער
22.2:
חזן שלו
23.2:
גורפינקל נועה
ויטמן נדב
רותם שיר
26.2:
אפלבאום שירי
דיטקובסקי רום

עודכן בתאריך 13.2.19

בחינות בגרות מועד קיץ

הרשמה לבחינות חוזרות, ומידע על שעות וציונים

שלב האתגרים החל מ10.2.19 - תחרות הסייבר

מצגת שימוש בסביבה
חוקי המשחק

מועד ב'

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון - שנת הלימודים תשע"ט

עודכן בתאריך 1.12.18

28.5.2019 - מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימודדבר המקשרת ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה 4-8.11.18
עודכן בתאריך 2.11.18
דבר המקשרת: ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה..מנשר להורים ולתלמידים
שכבת י"ב - לו"ז פעילות השבוע החל ב 28.10.18 עודכן בתאריך 27.10.18

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה

מבדקים מעודכנים: 22.10.2018
מבדק לירון כנעני בכר

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת י"ב
עודכן בתאריך 4.2.19

מערכת שעות מחצית ב' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40