חדשות השכבה

15.12.2018
עודכן בתאריך 15.12.18לוח זמנים בחינת מתכונת באנגלית

1.12.2018

:
מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד
28.5.2019


3.12.18 - פגישה עם הבמאי של מסיבת הסיום
13.12.18 - יום צילומים כיתתיים + קבוצות
17.12.18 - יום צילומים אחרון!!
11.12.18 - יום אחרון לשליחת תמונות + טקסטים לספר מחזור


27.10.2018

בגרות מועד ב, חורף 2019


תלמידים יקרים, בחינת בגרות חורף, מועד ב' תוזמן לתלמידים שנרשמו בלבד.
בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורףימי הולדת

19.12:
כוכבי לירז
סבט שיר
20.12:
בן דוד הדר
שמחי תהל
21.12:
דרור בר
22.12:
הראל איתי
ששון גל
23.12:
סופר נוה
24.12:
סלטון דורון

תחרות הסייבר

מצגת שימוש בסביבה
חוקי המשחק

עודכן בתאריך 15.12.18

לוח זמנים בחינת מתכונת באנגלית

הרשמה למבחנים מועד ב', מחצית א'

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון - שנת הלימודים תשע"ט
הרשמה לבחינה, מקצועות בחירה והרשמה להסעות

עודכן בתאריך 1.12.18

28.5.2019 - מחזור י"ט מסיים 12 שנות לימוד

3.12.18 - פגישה עם הבמאי של מסיבת הסיום
17.12.18 - יום צילומים כיתתיים + קבוצות אחרי הבחינה באנגלית (הצילומים ביום חמישי בוטלו)
17.12.18 - יום צילומים אחרון!!
11.12.18 - יום אחרון לשליחת תמונות + טקסטים לספר מחזור


דבר המקשרת ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה 4-8.11.18
עודכן בתאריך 2.11.18
דבר המקשרת: ענת פינקלשטיין סיכום השבוע שהיה..מנשר להורים ולתלמידים
שכבת י"ב - לו"ז פעילות השבוע החל ב 28.10.18 עודכן בתאריך 27.10.18

השכלה כללית

שאלון סגנונות למידה

מבדקים מעודכנים: 22.10.2018
מבדק לירון כנעני בכר

בגרות מועד ב, חורף 2019

תלמידים יקרים, בחינת בגרות חורף, מועד ב' תוזמן לתלמידים שנרשמו בלבד. יש לבדוק את קליטת הרשמתכם בקישור הבא. בדיקת הרשמה למועד ב' - מועד חורף אם אינכם רשומים יש לפנות מיידית ולא יאוחר מ29.10.18 לנירה האחראית על הבחינות.

רשימת ספרי לימוד וסביבות למידה - תשע"ט, 2018-2019

שכבת י"ב
עודכן בתאריך 30.8.18

מערכת שעות מחצית א' תשע"ט

כדי לצפות במערכת יש לעבור לעבור לשבוע - לפי התאריך
לתשומת לבכם, יתכנו שינויים ותוספות במערכת - המערכת באתר מתעדכנת בכל יום וכוללת שינויים בחדרי לימוד
השיעורים במערכת ממוספרים בין 5-1 לפי הפירוט הבא:
1 07:30 - 08:40
2 08:45 - 10:15
3 10:45 - 12:15
4 12:30 - 14:00
5 14:15 - 15:40