ספרי לימוד תשפ"ד

גנות הדר ונורדיה - שימו לב לשינוי בשעות האיסוף
  • שעות איסוף
  • רשימת ספרי לימוד לקראת תשפ"ד - רכישה עצמית
    פורסם תקנות מעודכן - לקראת תשפ"ד תקנון חטיבה עליונה
  • השאלת ספרים דיגיטלית - קלסוס לקראת תשפ"ד ההרשמה נפתחה באוגוסט

  • בעלי תפקידים תשפג

    צוות חטיבה עליונה