הסעות בימי שישי, ובמהלך השבוע

איסוף להסעות יום שישי, 4.1.2019

 

 

איסוף שגרתי במהלך השבוע החל מה-1.2.19

 

איסוף לשיעור בשעה 7:30 יתקיים מהתחנות הרשומות בלבד 
כפר יעבץ 06:50 תח' מכלת
מרכז יעף 06:50 תח' במרכז
עזריאל 06:50 תחנות הסעה
פורת 06:55 תח' בסופר
עין שריד 06:55 תחנות הסעה
עין ורד 06:55 תחנות הסעה
כפר הס 06:55 תחנות הסעה
משמרת 06:55 תחנות הסעה
חרות 06:55 תחנות הסעה
שער אפרים 06:30 תחנות הסעה
ניצני עוז 06:40 תחנות על הכביש הראשי
תנובות 06:45 תחנות על הכביש הראשי
ינוב 06:45 תחנות הסעה
גאולים 06:45 תחנות הסעה
צור משה 06:45 תחנות הסעה
גנות הדר 06:45 תחנות הסעה
נורדיה 06:45 תחנות הסעה
פרדסיהמהתחנות הראשיום בלבד 

איסוף לשיעור בשעה 8:45 
כפר יעבץ 08:10
מרכז יעף 08:10
עזריאל 08:10
פורת 08:10
עין שריד 08:10
עין ורד 08:10
כפר הס 08:10
משמרת 08:10
חרות 08:10
שער אפרים 07:40
ניצני עוז 07:40
תנובות 08:10
ינוב 08:10
גאולים 08:10
צור משה 08:10
גנות הדר 08:10
נורדיה 08:10
פרדסיה

 

 

 

 

 

איסוף שגרתי במהלך השבוע עד ה 1.2.19

 

איסוף לשיעור בשעה 7:30 יתקיים מהתחנות הרשומות בלבד 
כפר יעבץ 06:50 תח' מכלת
מרכז יעף 06:50 תח' במרכז
עזריאל 06:50 תחנות הסעה
פורת 06:55 תח' בסופר
עין שריד 06:55 תחנות הסעה
עין ורד 06:55 תחנות הסעה
כפר הס 06:50 תחנות הסעה
משמרת 06:55 תחנות הסעה
חרות 06:55 תחנות הסעה
שער אפרים 06:40 תחנות הסעה
ניצני עוז 06:40 תחנות על הכביש הראשי
תנובות 06:50 תחנות על הכביש הראשי
ינוב 06:50 תחנות הסעה
גאולים 06:50 תחנות הסעה
צור משה 06:50 תחנות הסעה
גנות הדר 06:50 תחנות הסעה
נורדיה 06:50 תחנות הסעה
פרדסיהמהתחנות הראשיום בלבד 

איסוף לשיעור בשעה 8:45
כפר יעבץ 08:10
מרכז יעף 08:10
עזריאל 08:10
פורת 08:10
עין שריד 08:10
עין ורד 08:10
כפר הס 08:10
משמרת 08:10
חרות 08:10
שער אפרים 07:40
ניצני עוז 07:40
תנובות 08:10
ינוב 08:10
גאולים 08:10
צור משה 08:10
גנות הדר 08:10
נורדיה 08:10
פרדסיה