הסעות בימי שישי, ובמהלך השבוע

איסוף ביום שישי, 15.2.19 -ממרכזי היישובים

פרדסיה - אתר

יעף   ליד גן השעשועים - 07:35

עין ורד -  תחנת הבריכה 07:45

עין שריד - תחנה במרכז 07:50

כפר הס  תחנה במרכז- 08:00

משמרת -ליד המכולת  08:05

חרות - ליד המכולת 08:10

ש. אפרים - ליד המזכירות - 7:40

תנובות - תח' ליד המכולת - 7:50

גאולים - תח' ליד המכולת -7:55

צ. משה - תח' ליד המכולת - 8:00

ג. הדר -תח' הסעה במרכז - 8:10

 

איסוף שגרתי במהלך השבוע-החל מה-1.2.19

 • איסוף לשיעור בשעה 7:30 יתקיים מהתחנות הרשומות בלבד 

 

 • כפר יעבץ 06:50 תח' מכלת
  מרכז יעף 06:50 תח' במרכז
  עזריאל 06:50 תחנות הסעה
  פורת 06:55 תח' בסופר
  עין שריד 06:55 תחנות הסעה
  עין ורד 06:55 תחנות הסעה
  כפר הס 06:55 תחנות הסעה
  משמרת 06:55 תחנות הסעה
  חרות 06:55 תחנות הסעה
  שער אפרים 06:30 תחנות הסעה
  ניצני עוז 06:40 תחנות על הכביש הראשי
  תנובות 06:45 תחנות על הכביש הראשי
  ינוב 06:45 תחנות הסעה
  גאולים 06:45 תחנות הסעה
  צור משה 06:45 תחנות הסעה
  גנות הדר 06:45 תחנות הסעה
  נורדיה 06:45 תחנות הסעה
  פרדסיהמהתחנות הראשיום בלבד 

 

 • איסוף לשיעור בשעה 8:45 
  כפר יעבץ 08:10
  מרכז יעף 08:10
  עזריאל 08:10
  פורת 08:10
  עין שריד 08:10
  עין ורד 08:10
  כפר הס 08:10
  משמרת 08:10
  חרות 08:10
  שער אפרים 07:40
  ניצני עוז 07:40
  תנובות 08:10
  ינוב 08:10
  גאולים 08:10
  צור משה 08:10
  גנות הדר 08:10
  נורדיה 08:10
  פרדסיה

 

 

פרדסיה - אתר