14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

איסופים לדרור - תשפ"ב

עודכן ב 6.9.21 

 שימו לב  לשינויים בשעות! 

הגעה ב 7:30 - איסוף מתחנות במרכז הישובים

כפי שמפורט בטבלה

מס' דגשים חשובים:

יש להגיע לתחנה 5 דקות לפני שעת התחלת האיסוף.
יש לעטות מסיכה על הפה והאף במהלך כל הנסיעה באוטובוס.

איסוף ראשון - הגעה 7:30
איסופים לקריית חינוך דרור שעת אפס שעת איסוף
ש. אפרים - ליד המזכירות + תחנה מס' ,6,5,1. 06:25
נ. עוז - ליד המועדון + תחנה מס' 3 06:35
תנובות - ליד המכולת + תחנה ביציאה. 06:40
ינוב - תחנה ליד בית הכנסת. 06:40
גאולים - ליד המכולת + תחנה מס' 5 וביציאה. 06:40
צור משה - גבעה ( החסידה 5 ) מכולת + בוסתן 06:40
ג. הדר - תחנת הסעה במרכז (תח' 1,2). 06:40
נורדיה - תחנת הסעה במרכז (תחנה 8). 06:40
עזריאל - תחנה ליד המכולת. 06:40
יעבץ - תחנה ליד המכולת. 06:40
יעף - תחנת הסעה. 06:40
פורת - תח' ליד הסופר + תח' במחנה + יציאה 06:40
עין ורד - תחנת מרכז 06:50
עין שריד - תחנת מרכז 06:50
כ. הס - תחנה במרכז(תחנה 3 - מכולת). 06:50
משמרת - תחנה ליד המכולת. 06:50
חרות - תחנה ליד המכולת. 06:50


 איסוף שני הגעה 8:40

תחנות איסוף קריית חינוך דרור  שעת איסוף
שער אפרים - איסוף מכל תחנות ההסעה 07:50
ניצני עוז  - איסוף מכל תחנות ההסעה 07:50
תנובות - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:10
ינוב  - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:10
גאולים -איסוף מכל תחנות ההסעה 08:10
צור משה - איסוף מכל התחנות 08:10
נורדיה - איסוף מכל התחנות 08:20
גנות הדר  - איסוף מכל התחנות 08:20
משמרת - איסוף מכל התחנות 08:20
כפר הס - איסוף מכל התחנות 08:20
עין ורד - איסוף מכל התחנות 08:20
עין שריד - איסוף מכל התחנות 08:20
פורת - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:20
עזריאל - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:20
חרות - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:20
יעף - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:20
יעבץ - איסוף מכל תחנות ההסעה 08:20

 

מס' דגשים חשובים:

יש להגיע לתחנה 5 דקות לפני שעת התחלת האיסוף.
יש לעטות מסיכה על הפה והאף במהלך כל הנסיעה באוטובוס.


פרדסיה: בחזית כל אוטובוס יופיע מספר שיש לזכור ולציין בכל מקרה של חקירה אפידמיולוגית בעקבות גילוי מאומתים בהסעה.

פרדסיה:

מידע על ההסעות תשפ"ב

 

*להסעות מיוחדות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסעות לבחינות: