הרשמה מקוונת למקצועות בחירה

הנחיות:

  • כל תלמיד צריך לבחור שני מקצועות מתוך המקצועות שברשימה.
  • אם המערכת מאפשרת לך להירשם אך אינך עומד בתנאי הקבלה, רשום בהערות את המקצוע שאתה מעוניין להירשם אליו אך צריך לשפר בו ציונים.
  • אין ברישום אישור קבלה ויש לעמוד בתנאי הקבלה למגמה.
  • אם המערכת לא מאפשרת לך להירשם, בחר מקצוע חלופי שאליו תשובץ אם לא תעמוד בתנאי הקבלה או "לא נבחר" ורשום בהערות את המקצוע אותו אתה מעוניין ללמוד ואת כוונתך לשפר את הציון.

    שימו לב: פסיכולוגיה-כלכלה נלמד ברצועה אחת ופסיכולוגיה-סוציולוגיה ברצועה השנייה.

תנאי הקבלה למגמות

תנאי הקבלה הם על פי הרשום באתר:

  1. הקבלה למגמות תלויה בעמידה בתנאים - בממוצע הציונים השנתי ועל סמך המבחנים / הראיונות.
  2. כלומר, תלמיד שהתקבל למגמה על סמך ראיון / מבחן, התקבל על תנאי ועליו לעמוד גם בממוצע הציונים הנדרש.
  3. השיבוץ ישלח בתום שנת הלימודים במכתב מהחטיבה העליונה.

חדש! 
נפתחה מגמת פיזיקה מחקרית לתלמידים שאינם תלמידי תכ"מ ולומדים פיזיקה
אם אתם מעוניינים - סמנו זאת בטופס ההרשמה (בחרו שני מקצועות שאחד פיזיקה מקצוע נוסף וסמנו פיזיקה מחקרית בתיבת הסימון).

 

כניסה למערכת: בחירת מקצועות לימוד לקראת תשע"פ