חיים ברשת גלישה בטוחה

במדור זה תמצאו פעילויות תקשוב בית ספריות.

בחודש פברואר יתקיים תרגיל התגוננות ארצית בו משתתפים כל מוסדות החינוך בארץ. כחלק מהיערכות לקראת התרגיל נקיים תרגיל בית ספרי של "למידה מרחוק" בזמן חירום. תרגול תקשורת מקוונת ולמידה מרחוק, באמצעות אמצעי התקשורת וסביבות המידע והלמידה בפורטל הבית ספרי. 
מטרות התרגיל:

  1. ניהול שיח מקוון בין מורים ותלמידים במרחב הלמידה הכיתתי באתר בית הספר
  2. שימוש במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום.


בנוסף, תיבחן היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום וידווחו על קשיים או תקלות בהם נתקלו