מידע כללי

בחדר תחום זה נציג את מבנה הלימודים ואת תכניות הלימודים השונות במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
אתם מוזמנים לפנות ליעל יפת, מקשרת שכבת ט' ושלומית עצמון האחראית על המעבר מט' לי' מהחטיבה העליונה, בכל שאלה בנושא המעבר לחטיבה העליונה.
אנו מאחלים לכם בחירה נבונה והצלחה מרבית במהלך הלימודים ובבחינות הבגרות.

מידע מפורט על תכניות הלימודים במקצועות הבחירה ניתן למצוא באתר בית-הספר ב"חדרי התחום".

 

מבחני קבלה - לחלק מהמקצועות יש מבחני קבלה כתנאי לקבלה.

מקשרת שכבת ט' - יעל יפת , תתאם מועדים למבחני הקבלה. 

פעילות לימודית ייחודית למקצוע - לחלק ממקצועות הבחירה נלווית כחובה פעילות לימודית ייחודית הכרוכה בתשלום.

פרטים על הפעילות והתשלום מופיעים תחת כל מקצוע.

 

פתיחת כיתה במקצועות הבחירה מותנית ב-20 נרשמים לפחות.

במידה ולא יהיו מספיק נרשמים למגמה היא לא תיפתח והתלמידים יתבקשו לבחור מגמה אחרת.

 

מעבר ממקצוע בחירה למשנהו יתאפשר במהלך שני הרבעונים הראשונים של שנת הלימודים תש"פ (אחרי חגי תשרי ובסוף מחצית ראשונה).

המעבר יתבצע באישור מקשרת שכבת י' ומקשרי המקצועות הרלוונטיים בלבד.

 

הוצאה ממקצוע בחירה - תלמיד שציוניו יהיו מ-55 עד 65 יהיה ב"מעקב" וייחשב כ"תלמיד על תנאי".

תלמיד שציוניו יֵרדו מ-55 יצטרך לעמוד במבחן מעבר כתנאי להמשך לימודיו במגמה.