לימודים לקראת תעודת בגרות

זכאות לתעודת בגרות

זכאי לתעודת בגרות בישראל מי שעמד בהצלחה בדרישות בית הספר בו למד ובבחינות הבגרות, בהיקף של 21 יחידות לימוד לפחות.

יחידת לימוד (להלן: יח"ל) - כמות חומר הנלמדת בשעה שבועית במשך שלוש שנים. 

 

 

הרכב תעודת הבגרות

יחידות פנימיות

על כל תלמיד ללמוד ולעמוד בהצלחה בבחינות בית ספריות פנימיות במקצועות הבאים:

מבוא להשכלה כללית (הבחינה בכיתה י')

מבוא למדעים (הבחינה בכיתה י')

חינוך תעבורתי (הבחינה בכיתה י"א)

חינוך גופני (הבחינה בכיתה י"ב)

 

לימודי חובה

כל תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בבחינות חיצוניות בשבעת המקצועות שלהלן, בהיקף של 16 יח"ל לפחות:

אזרחות (2 יח"ל), אנגלית (3 יח"ל), היסטוריה (2 יח"ל), לשון (2 יח"ל), מתמטיקה (3 יח"ל)ספרות (2 יח"ל)  ותנ"ך (2 יח"ל).

מתמטיקה ואנגלית ניתן להרחיב ל- 4 או 5 יח"ל. 

 

לימודי בחירה

מקצוע בחירה ראשון - כל תלמיד חייב ללמוד ולהיבחן בבחינות חיצוניות גם במקצוע בחירה אחד לפחות, בהיקף של 5 יח"ל.

מקצוע בחירה שני - תלמידים שתפקודם והישגיהם תקינים ילמדו ויבחנו בשני מקצועות בחירה בהיקף של 5 יח"ל, כל אחד.