מקצועות הבחירה והצרופים האפשריים

מקצועות הבחירה והצרופים האפשריים בשנת הלימודים תשפ"א
 

אפשרויות לצירופי מגמות:

ניתן לבחור מגמה אחת מצד ימין של הטבלה

עם מגמה אחרת מצד שמאל של הטבלה.

*שימו לב להערות - בכוכבית -  מגבלה של צירוף מקצועות או מקצוע לכיתה מסויימת רשומה בסוגריים.

מקצוע בחירה ראשון

מקצוע בחירה שני

 פיזיקה 1

 כימיה 1 ביולוגיה 1

יוצרים לחיים - הרחבה בספרות

ערבית

 מדעי המחשב 1

 ספרדית

 *תכ"מ -10 יח"ל: מדעי המחשב ופרוייקט 

(אפשרי רק בצירוף: פיזיקה, כימיה או ביולוגיה.)

 עיצוב טכנולוגי

הערה: בצירוף עם אמנות מאפשר 10 יח"ל – בגרות טכנולוגית.

 כלכלה/פסיכולוגיה*

יתכן שבמקום פסיכולוגיה ילמדו סוציולוגיה

 סוציולוגיה/פסיכולוגיה (פרט לתלמידי כלכלה)

 תיאטרון

 ינשופים

 חינוך גופני

 דיפלומטיה ותרגום

 מוסיקה

 ביולוגיה 2

 אמנות

 פיזיקה 2

 כימיה 2

 קולנוע

 מדעי המחשב 2

 תקשורת

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 מדעי הסביבה 

(עם כל מקצוע מרצוע 2 פרט לגיאוגרפיה ועיצוב חזותי)

*עיצוב חזותי

(בהחלטת הצוות החינוכי)

 

*גיאוגרפיה ופיתוח סביבה  

(בהחלטת הצוות החינוכי)

 

 

הערות חשובות:

1. במקצוע מדעי החברה ישנם שני הרכבים אפשריים (כפי שמופיע בטבלה):

א. כלכלה עם פסיכולוגיה/סוציולוגיה (בהחלטת הצוות החינוכי)  

ב. סוציולוגיה עם פסיכולוגיה

2. תעודת בגרות טכנולוגית תוענק לתלמידים הלומדים במסלולים הבאים:

א. אמנות פלסטית ועיצוב (10 יח"ל).

ב. תכ"מ - מדעי המחשב 10 יח"ל בצירוף מקצועי מדעי נוסף (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה).

ג. מדעי המחשב (5 יח"ל) ועיצוב טכנולוגי (5 יח"ל)

ד. עיצוב חזותי (תלמידים הלומדים במסלול של 8 יח"ל)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 לסיכום:
 
 
 
1.   ביולוגיה
2.   מבוא למדעים (פיזיקה, /או כימיה)                                      
3.   א. מדעי המחשב  5 יח"ל
      ב. מדעי המחשב - הנדסת תוכנה - תכ"מ 10 (10 יח"ל המחייבים בנוסף צירוף מקצוע מדעי מדעי -  פיזיקה או  כימיה או ביולוגיה)                                     
4.   מדעי החברה שילוב של שני מקצועות מתוך:
      
כלכלה (2 יח"ל), סוציולוגיה (2 יח"ל), פסיכולוגיה (2 יח"ל)
      ועבודת גמר (1 יח"ל) - 
סה"כ 5 יח"ל.  
5.   תיאטרון
6.   אומנות הקולנוע 
7.   מוסיקה                                                                         
8.   מחול                                                                            
9
.   אמנות פלסטית ועיצוב (10 יח"ל)
10. אומנות פלסטית (5 יח"ל)
11. תקשורת
12. מדעי הסביבה
13. גאוגרפיה ופיתוח הסביבה (בהמלצת הצוות החינוכי)
14. לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה   
15. ערבית
16. ספרדית
17. ספרות
18. ינשופים
19. עיצוב טכנולוגי
20. עיצוב חזותי (בהמלצת הצוות החינוכי)
21. דיפלומטיה