מידע על מקצועות הבחירה

דרישות המינימום במקצועות הבחירה השונים - לקראת כיתה י'

ההישגים במקצועות מסויימים הם תנאי לאישור הבחירה במקצוע.

במקרים מסויימים יותנה האישור בשיפור הציון עד לתום שנת הלימודים.

 

תהליך בחירת המקצועות המורחבים - לקראת כיתה י'

לפני הבחירה עליכם לשקול שיקולים שונים כגון:

1.  מהם המקצועות ההולמים ביותר את תחומי התעניינותכם?

2.  באיזו מידה יכולותיכם הלימודיות וכישרונותיכם הולמים את תחומי התעניינותכם?

3.  היעזרו בהערכת הישגיכם עד כה (הציונים במקצועות השונים) ובחוות הדעת של המורים השונים בהערכת יכולותיכם;

4.  בחרו במקצועות אשר בהם יבואו לידי ביטוי כישוריכם ויכולותיכם ויזכו אתכם בתעודת בגרות טובה ככל שניתן;

5.   ההישגים הלימודיים בכיתה ט' הינם תנאי לאישור בחירתכם. לכן, שימו לב לתנאי המינימום במקצועות השונים, כמפורט להלן:


לשימת ליבכם, יתכנו שינויים בתנאי הקבלה