זכאות להתאמות

זכאות להתאמות במבחנים בבית הספר ובבחינות הבגרות

 

ההתאמות בבחינות הבגרות ניתנות אך ורק כדי להבטיח, שהלקות אינה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה.

תלמידים שעברו אבחון מכיתה ז' ואילך, המלצות האבחון תקפות עד סיום הלימודים בחטיבה העליונה, כולל בבחינות הבגרות.

 

מומלץ להורים, שילדיהם עברו אבחון בכיתה ז', לשקול עדכון אבחון במידה ויש תחושה שההמלצות וההתאמות בדרכי ההיבחנות שנקבעו 

בעבר אינן מספקות.

 

ההתאמות המומלצות באבחונים מתחלקות לשלוש רמות:

* התאמות מרמה 1 ו-2  - ניתן לאשר לאחר דיון במועצה הפדגוגית המתכנסת בבית-הספר.

* אבחונים הכוללים התאמות מרמה 3 - ניתן לאשר לאחר קבלת אישור מהוועדה המחוזית לנושא התאמות במבחני הבגרות. 

  לצורך הכנת התיק לוועדת ההתאמה, נדרשת התארגנות מוקדמת כבר בכיתה ט'.

 

לצורך ההתארגנות המוקדמת:

1. יש לשמור את כל מבחני המחצית השנייה בכיתה ט'.

2. במידה וההתאמה המבוקשת היא בחינה בעל פה, יש לוודא שלפחות בחינה אחת בכל מקצוע רב מלל תיערך במקביל לבחינה בכתב,

    גם בחינה בעל פה. 

    בית-הספר מצידו יעדכן את המורים המלמדים וינחה אותם לבצע את הבחינות.

 

 בשאלות נוספות ניתן לפנות ליועצת שכבת ט', יעל כהן.