הליך הרישום, הקבלה והקליטה

הליך הרישום, הקבלה והקליטה בחטיבה עליונה

 

תלמידים ממשיכים

תלמידים שסיימו כיתה ט' ולא ממשיכים בקריית חינוך ניסויית "דרור" –

הוריהם יודיעו על כך למקשרת השכבה.

 

תלמידים חדשים

תלמידים המתגוררים ביישובי המועצה האזורית "לב השרון" או בפרדסיה, אשר סיימו כיתה ט' בבית-ספר אחר,

או תלמידים שמשפחתם עוברת לגור ביישובי המועצה האזורית "לב השרון" או בפרדסיה:

1.  יביאו אישור ממחלקת החינוך על מגורים באזור, או על מעבר לאזור;

2.  יקבעו ראיון קבלה עם שלומית עצמון, סגנית מנהלת חטיבה עליונה.

*לראיון הקבלה יש להביא תעודת מחצית, או תעודת שליש שני, או תעודת סיום כיתה ט', אבחון  פסיכולוגי-דידקטי (אם יש), וכו'. 

 

תלמידי חוץ 

תלמידים שאינם מתגוררים באזור הרישום של קריית חינוך ניסויית "דרור" יפנו בקשה בכתב

לחיה רוזנפלד, המזכירה של מנהלת חטיבה עליונה, החל מתאריך  24.3.2020. בטלפון 09-7613735.

בבקשה יש לציין שני מקצועות בחירה לפי סדר עדיפויות, לצרף תעודת מחצית, או תעודת שליש שני בכיתה ט'
ולשלוח לחיה לפקס'  09-7613770.

התלמידים יוזמנו לראיון אישי עם שלומית עצמון- סגנית מנהלת חטיבה עליונה, מקשרת שכבת י' דורית אסולין ויועצת שכבת י'.

בהמשך יוזמנו התלמידים למבחני קבלה למקצועות הבחירה - על פי העניין.

הקבלה לחטיבה העליונה מותנית גם בתשלום אגרת תלמיד חוץ.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

לשלומית עצמון, סגנית מנהלת בחטיבה עליונה ורכזת פדגוגית,

09-7613744, shlomit@kdror.co.il

לחיה רוזנפלד, מזכירת מנהלת החטיבה העליונה, 09-7613732, hayar@kdror.co.il
לשולי שוהם, מזכירה בחטיבה העליונה, 09-7613742, shulim@kdror.co.il
ולנטע שלום, מזכירה בחטיבה העליונה, 09-7613735, netas@kdror.co.il