4.10.2021
פורסם פירוט תשלומים לסל תרבות במדור הורים
לכל חדשות דרור