14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הפסקות ושיעורים

לוח שיעורים והפסקות תשפ"ד

המערכת באתר ובמשו"ב כוללת שיעורים הממוספרים בין 0 ל 9

חטיבה עליונה

 • שיעור ראשון(שעה 0+1): 7:30-8:40
 • הפסקה 8:40-8:45
 • שיעור שני (שעה 2+3): 8:45-10:15  
 • הפסקה: 10:15-10:45
 • שיעור שלישי (שעה 4+5):10:45-12:15
 • הפסקה: 12:15-12:30
 • שיעור רביעי (שעה 6+7): 12:30-14:00
 • הפסקה: 14:15- 14:00
 • שיעור חמישי (שעה 8+9): 14:15-15:45

חטיבת הביניים

תלמידי חטיבת הביניים מתחילים ללמוד ב 8:40

 • (שעה 0+1): 7:30-8:40 - לא מתקיים שיעור בחטיבת הביניים
 • שיעור  ראשון  (שעה 2+3): 8:45-10:15 
 • הפסקה: 10:15-10:45
 • שיעור שני (שעה 4+5):10:45-12:15
 • הפסקה: 12:15-12:30
 • שיעור שלישי (שעה 6+7): 12:30-14:00

הלימודים בחטיבת הביניים מסתיימים בשעה 14:00