14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הורים - חט"ב

 

 

מדור הורים - מידע