14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

שכבת יב - הבחירה כתולדה של התנסויות בעבר ושל ציפיות לעתיד

דימוי של דבר בעבר או בעתיד מעורר באדם אותה ריגשה של שמחה או עצב כמו דימוי של דבר בהווה (שפינוזה, אתיקה ג:18)
"האופקים הבסיסיים שמהם נבנית זהותו של יחיד או של קבוצה, הם העבר והעתיד. העבר כולל את התרבות שלתוכה נולד היחיד... והעתיד הוא אופק האפשרויות הפתוחות והוא מיוסד על היותו של האדם יצור בן חורין, היכול לבחור ולעצב את חייו" פרופסור אבי שגיא, המסע היהודי-ישראלי, מכון הרטמן, 2006

בשנה זו התלמיד חווה אירועי סיום וסיכום וכן תהליכים של התפתחות אישית וחינוכית לצד ההכרח לתכנן את עתידו לשנה הבאה (שנת שירות, מכינה, צבא וכו'). לאחר שעברו עליו תהליכים משמעותיים של עיצוב זהות במישורים שונים החל במשפחה ובקבוצת החברים עבור דרך המדינה וכלה בחברה הישראלית, בכיתה יב ניצב התלמיד בפני פרק חדש בחייו הכרוך בהכרעות מורכבות המשפיעות על מסלול חייו בעתיד. הציר הנוכחי מתמקד בתהליך המעודד את התלמיד להביא בחשבון את חוויותיו ואת התנסויותיו לאורך השנים, את ההיכרות עם עצמו ואת יחסיו עם מעגלי השייכות שלו. בעקבות זאת עומדת בפניו האפשרות לראות בפרק החדש בחייו שלב נוסף בדרך החיים שהתווה לעצמו או לחלופין הזדמנות לפתוח "דף חדש".

אנו בקריית חינוך דרור מחויבים לפתח שיח זהות המעודד בחירה מושכלת של השקפת עולם ושל אורחות חיים. בתהליכים החינוכיים והחברתיים בשנה זו אנו מכוונים את התלמיד לבחון מה מניע אותו בבחירותיו ומה הם המטענים שצבר עד כה ואשר משפיעים על מעשיו. נוסף על כך התלמיד יתנסה בחוויה של בחירה אגב תיווך והמשגה לאורך התהליך כולו.

תהליכי בחירה וקבלת החלטות אישיות וקבוצתיות ייבחנו בשיעורי חינוך בין השאר בעזרת מודל חמשת הביתנים של נל"י (ניהול לפי יעדים). נעסוק גם בתהליך הפרידה של הבוגרים ממערכת החינוך בכלל ומקריית חינוך דרור בפרט וכן נכוון מבטנו אל העתיד ואל ההזדמנויות שהוא עשוי להביא עמו. במקצוע האזרחות יעיין התלמיד ויעמיק ב"מגילת העצמאות", ובאירוע משולב עם ההורים יחתום מחדש על מסמך מכונן זה ובזאת יקבל עליו את החזון המותווה בו. הציר המארגן של הטיול השנתי עוסק גם הוא בתהליכי הבחירה של התלמיד: התלמידים בוחרים מתוך מגוון אפשרויות מסלולי טיול, ביקור באתרים ומפגשים עם אנשים שונים. בט"ו בשבט נלמד על נטיעת השורשים של הצמחים ושלנו כתלמידים בשכבת יב. מה השרשנו ומה נטענו במשך 12 שנים, כיצד אנו צומחים לאחר 12 שנות לימוד במערכת החינוך ולאן אנו שולחים את ענפינו.

מטרות ויעדים

  1. התלמיד יברר עם עצמו את יחסו אל העבר הקולקטיבי, היהודי, הציוני והאזרחי ואת האופן שבו הוא משפיע על אמונותיו, רגשותיו והכרעותיו בהווה.
  2. התלמיד ירכוש מיומנויות של קבלת החלטות ויכולת בחירה מושכלת בהתבסס על ניסיון העבר, על קריאת מציאות ההווה ועל ציפיות לעתיד.
  3. התלמיד יתרגם את ניסיון חייו במסגרות שייכות חברתיות וחינוכיות שונות (בית ספר, תנועת נוער, משפחה) לכדי קבלת החלטות המשפיעות עליו כיחיד בחברה.