29.8.2019
שעות האיסוף ומסלול ההסעה ללימודים פורסמו במדור חטיבה עליונה
לכל חדשות דרור