14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד
עודכן בתאריך:22.09.19

מעורבות חברתית קהילתית


הסבר כללי

תכנית "מעורבות חברתית קהילתית" הינה תכנית תלת שנתית של משרד החינוך.
התכנית היא חלק מתפיסה מערכתית שמשרד החינוך מוביל בנושא מעורבות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה, במגזרים השונים ובקרב אוכלוסיות שונות, בגן, בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.
עקרונות תכנית זו מהווים חלק מהחזון הבית ספרי של קריית חינוך "דרור".
מחקרים מעידים כי מעורבות חברתית ועשייה למען האחר ולמען הסביבה תורמות להעלאת הדימוי העצמי והמוטיבציה, מעצימות את תחושת המסוגלות, מעודדות שאיפות להשכלה גבוהה, מביאות לשיפור ההישגים ומפתחות תחושת משמעות, שייכות ומחויבות בקרב כלל השותפים.
התכנית "מעורבות חברתית קהילתית", מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמדינה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.
קיום התכנית יהיה תנאי סף לקבלת תעודת בגרות.

התכנית הלכה למעשה - שכבת י'

התכנית כוללת בתוכה:
• 60 שעות שנתיות התנסות אישית לפי בחירת התלמיד.
• 9 שעות שנתיות התנסות קבוצתית/כיתתית לפי בחירת הכיתה והמחנך.
• עבודת משוב בסיום הפעילות בתום שנת הלימודים.

הרשמה לתלמידי שכבת י' תש"פ , 2020-2019

לשימת לבך - הבחירה בטופס הינה חד פעמית - עדכונים לגבי שינוי בחירה ימסרו בהמשך.
טופס בחירת תחומי התנדבות לתלמידי שכבת י' - תש"פ
מידע נוסף על בחירת תחומי התנדבות לתלמידי שכבת י' - תש"פ
תלמידים יקרים
כתיבת משוב- התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
קובץ - יומן פעילות להורדה
קובץ - הערכת תלמיד על ידי איש הקשר - להורדה

התכנית הלכה למעשה - שכבת י"א

התכנית כוללת בתוכה:
• 30 שעות שנתיות התנסות אישית לפי בחירת התלמיד.
• 21 שעות שנתיות התנסות קבוצתית/כיתתית לפי בחירת הכיתה והמחנך.
• עבודת משוב בסיום הפעילות בתום שנת הלימודים.

הרשמה ועדכון לתלמידי י"א תש"פ , 2020-2019

אם מילאת את הטופס בשנה שעברה- באפשרותך לבדוק מה בחרת (בחירתך מסומנת על גבי הטופס).
תלמידי שכבת י"א כדי להרשם לפעילות השנה עלכם לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות:
1. אם הינכם ממשיכים את אותה הפעילות משנה שעברה - הכנסו לטופס -בדקו שאתם רשומים - וצאו ללא שינוי.
2. אם ברצונכם לשנות את מסלול ההתנדבות - הירשמו מחדש במערכת.

טופס עדכון תחומי התנדבות או בחירת תחומים חדשים - לתלמידי י"א
קובץ - יומן פעילות להורדה
טופס - התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית
קובץ - הערכת תלמיד על ידי איש הקשר - להורדה

התכנית הלכה למעשה - שכבת י"ב

התכנית כוללת בתוכה:
• 26 שעות שנתיות התנסות קבוצתית/כיתתית לפי בחירת הכיתה והמחנך.
• יומן מסע בסיום שנת הפעילות.

עבודת הגשה
המסלול להצטיינות יתרה
סיכום רפלקטיבי – התנסות מעשית - מסלול לכלל התלמידים (תתקיים בסוף שנת הלימודים)

קובץ - הערכת תלמיד על ידי איש הקשר - להורדה
משוב לסיכום מעורבות חברתית

תלמיד שיבחר להשתתף 60 שעות שנתיות של התנסות אישית במהלך שלוש שנות לימודיו, יקבל בנוסף "תעודת מצויינות חברתית".
פריסת התכנית