הרשמה למבחנים מועד ב - מקצועות חובה

חזרה למדור חטיבה עליונה

עודכן ב: 7.1.19

*לשימת לבכם: הרשמה למקצועות בחירה תפורסם במועד אחר

תלמידים יקרים,

ההרשמה כוללת שלושה שלבים:

1. קריאת נוהל מועדי ב' 

2. הרשמה לבחינה

3. הרשמה להסעה ( ההסעה לנרשמים בלבד)

 

1. נוהל מועדי ב' ושיפור ציון  - שנת הלימודים תשע"ט

חובה לקרוא את הנוהל לפני ההרשמה לבחינה.

בחינת מועד ב'  – הינה עבור תלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים והיא מחייבת אישור רפואי, עם זאת הבחינה מותנית באשור המורה המקצועי. במקרים חריגים שאינם רפואיים, תתבצע בקשה והנושא ידון אצל מקשר המקצוע בשיתוף המורה המקצועי.

קראו את הנוהל המלא  - בקישור הבא

 

 

2. הרשם לבחינה מקצועות בחירה והיסטוריה

 

 

הרשם לבחינה באזרחות

 

 

3. הרשם להסעה - ההסעות לנרשמים בלבד

* שעות האיסוף יפורסמו במדור חטיבה עליונה