נוהל מועדי ב

חזרה למדור חטיבה עליונה

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון  - שנת הלימודים תשע"ט

מחצית שניה

 

בהתאם לתקנון הבית ספרי תלמיד יוכל להיבחן במועד ב'  (הנוהל מפורט בהמשך).

במחצית זו יתקיים מועד ב' , ביום שני, 27.5.2019 בשעה 14:00, לתלמידי שכבת י' בלבד, באחד ממקצועות הבחירה שייבחר (מיקום הבחינות יפורסם בהמשך).

 

בחינת מועד ב'  – הינה עבור תלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים והיא מחייבת אישור רפואי, עם זאת הבחינה מותנית באשור המורה המקצועי. במקרים חריגים שאינם רפואיים, תתבצע בקשה והנושא ידון אצל מקשר המקצוע בשיתוף המורה המקצועי.

 1. בחינה לצורך שיפור ציון- הינה עבור תלמיד אשר השיג בבחינת מועד א' ציון 65 ומטה ומותנית באישור המורה מקצועי.
 2. יש לציין כי תלמיד בעל התנהלות לימודית לקויה (היעדרויות, חוסר תפקוד לימודי, משמעת) לא יורשה לגשת לבחינת מועד ב' / שיפור ציון.
 3. תלמיד הזקוק לשני מועדי ב' במקצועות בחירה שונים, יפנה למקשרת השכבה על מנת שתדון בבקשתו.
 4. לא יתקיימו מבחני מועד ב' במקצועות מתמטיקה ולשון.
 5. היקף חומר הבחינה במועד ב' / שיפור ציון יכלול את כל חומר הלימוד שנלמד במהלך המחצית או לחילופין עד שבוע לפני מועד הבחינה. באחריות התלמיד לברר מול המורה המלמד מהו החומר הלימודי לבחינה.
 6. על התלמיד האחריות לרישום לבחינה. הרישום יתבצע בטופס מקוון מאתר "דרור" עד יום רביעי, 22.5.2019. בקישור כאן
 7. תלמיד שלא יסדיר רישומו לבחינה עד לתאריך שיפורסם יחד עם לוח הבחינות, לא יורשה להיבחן במועד הבחינה ולא יהא זכאי למועד חלופי.
 8. באחריות מקשרי המקצוע- הכנת הבחינה, שיבוץ מורה מצוותו אשר ישהה בזמן הבחינה וייתן מענה לצרכי התלמידים המערכת, תיאום צרכים מיוחדים לבחינה וכן מענה להתאמות למול יועצות השכבה ומנהלת תחום מערכת.

 

בהצלחה,

הנהלת חטיבה עליונה

 

הנחיות כלליות לנבחנים:

 1. הרשמה לבחינה באמצעות קישור אחרי קבלת אישור היבחנות מהמורה המלמד קישור להרשמה
 2. ניתן להירשם למועד אחד בלבד
 3. ההרשמה תיסגר ביום ד', 22.5.19