14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

נוהל מועדי ב

חזרה להרשמה לבחינות מועד ב

חזרה למדור חטיבה עליונה

 

נוהל מועדי ב' ושיפור ציון  - מחצית ראשונה

שנת הלימודים תשפ"ב

בהתאם לתקנון הבית ספרי תלמיד יוכל להיבחן במועד ב'  (הנוהל מפורט בהמשך).

במחצית זו יתקיימו מועדי ב' בימי שישי: 7.1.2022 במקצועות חובה וב-14.1.20222 במקצועות בחירה (פירוט בהמשך).

בחינת מועד ב'  היא בחינה שניתנת לתלמידים שהחסירו בחינה במקצוע מסוים. ההיבחנות במועד ב' מותנית באישור המורה המקצועי.

להלן מידע חשוב בנוגע לנוהל מועד ב':
 1. בחינה לצורך שיפור ציון- הינה עבור תלמיד אשר השיג בבחינת מועד א' ציון 65 ומטה ומותנית באישור המורה מקצועי.
 2. יש לציין כי תלמיד בעל התנהלות לימודית לקויה (היעדרויות, חוסר תפקוד לימודי, משמעת) לא יורשה לגשת לבחינת מועד ב' / שיפור ציון.
 3. כל תלמיד רשאי לגשת לשני מועדי ב' / שיפור ציון במחצית בשני מקצועות שונים, האחד מקצוע חובה והשני מקצוע בחירה. יש לשים לב כי לא ניתן להיבחן מועד ב' ושיפור ציון באותו המקצוע או לחילופין שני מועדי ב' או שני שיפורי ציון באותו המקצוע.
 4. תלמיד הזקוק לשני מועדי ב' במקצועות חובה שונים, יפנה למקשר/ת השכבה על מנת שתדון בבקשתו יחד עם מקשרי המקצוע הרלוונטיים.
 5. מבחן מועד ב' יתקיים לתלמידי שלוש השכבות במחצית הראשונה. במחצית השנייה מועדי ב' יתקיימו רק לתלמידי שכבת י' (נוכח בחינות מתכונת בשכבות י"א ו-י"ב).
 6. מיקום הבחינה יפורסם בכניסה לבניין ערבה ביום הבחינה.
 7. לא יתקיימו מבחני מועד ב' במקצועות מתמטיקה ולשון.
 8. היקף חומר הבחינה במועד ב' / שיפור ציון יכלול את כל חומר הלימוד שנלמד במהלך המחצית או לחילופין עד שבוע לפני מועד הבחינה. באחריות התלמיד לברר מול המורה המלמד מהו החומר הלימודי לבחינה.
 9. לו"ז מועדי ב' / שיפור ציון יקבע ע"י הנהלת החטיבה עליונה וירוכזו בשני ימי שישי עפ"י לוח הבחינות במחצית הראשונה. במחצית השנייה יתקיים באמצע השבוע החל משעה 12:30. לא יתקיימו מועדי ב' בימים בהם מתקיימת בחינת מועד א'.
 10. על התלמיד האחריות על רישום לבחינה. הרישום יתבצע בטופס מקוון מאתר "דרור" , בקישור הבא.
 11. תלמיד שלא יסדיר רישומו לבחינה עד לתאריך שיפורסם יחד עם לוח הבחינות, לא יורשה להיבחן במועד הבחינה ולא יוכל להיבחן במועד חלופי.
 12. ההסעות לבחינה בכפוף להרשמה באתר ובקישור הבא. במידה ומספר הנרשמים להסעה יהיה נמוך יבוטלו ההסעות וההגעה לבחינות תהייה עצמאית (באחריות ההורים).
 13. באחריות מקשרי המקצוע- הכנת הבחינה, שיבוץ מורה מצוותו אשר ישהה בזמן הבחינה וייתן מענה לצרכי התלמידים המערכת, תיאום צרכים מיוחדים לבחינה וכן מענה להתאמות למול יועצות השכבה ומנהלת תחום מערכת.

 ** נוהל חשד להעתקה

לוח בחינות מועדי ב' מחצית ראשונה – תשפ"ב

מועד הבחינה

סיום הרשמה לבחינה

הרשמה להסעה

מקצועות

שכבה

7.1.2020

יום שישי

27.12.21

יום שני

27.12.21

יום שני

היסטוריה

אנגלית

שכבת י'

היסטוריה

ספרות

אנגלית

שכבת י"א

תנ"ך

אזרחות

אנגלית

שכבת י"ב

14.1.2020

יום שישי

3.1.2022

יום שני

 

3.1.2022

יום ראשון

מקצועות בחירה

י', י"א, י"ב

 

 

הנחיות כלליות לנבחנים:

 1. הרשמה לבחינה באמצעות קישור אחרי קבלת אישור היבחנות מהמורה המלמד.
 2. ניתן להירשם למועד אחד בכל מקצוע.
 3. הבחינות יתקיימו בימי שישי החל משעה 8:45.
 4. יש להגיע לבחינה עם כל הציוד הנדרש: ספרי תנ"ך, מילונית, מחשבון, אזניות ועוד.
 5. יש להקפיד על תלבושת על פי קוד לבוש ועטיית מסיכה לאורך כל הבחינה.

בהצלחה,

הנהלת חטיבה עליונה