שלב שלישי - יום מקוון שכבת ז'

שלב שלישי
לאחר שבחרתם שלושה מקורות מידע מהימנים ומתאימים לעבודתכם קראו ענו על השאלות הבאות:  

  1. מדוע בחרת בנושא זה?
  2. רשמו לפחות 6 שאלות, שיש עליהן תשובה במקורות המידע השונים שקראתם.
  3. לאיזה תחום קשור הנושא בו בחרת? (תרבות, מדע, טכנולוגיה, רפואה, חקלאות, ספורט, היסטוריה, מוסיקה ועוד)
  4. מהי תרומתו של הנושא בו בחרת להתפתחות התחום אליו הוא קשור? אילו הישגים חשובים הושגו?
  5. מה הקשר בין הנושא שבחרת לבין מדינת ישראל?
  6. רשמו שלושה דברים שלמדת על הנושא.