תשלומי הורים

החל משנת הלימודים תשע"ח ניתן לשלם את תשלומי ההורים לבית הספר דרך אתר אינטרנטי מוצפן ומאובטח. הכניסה לתשלום, באתר PAY MINI .

תהליך התשלום

  1. MINI PAY- האתר בו יתבצע התשלום - כניסה לאתר לתשלום
  2. פנו לכפתור/כותרת בתי ספר.
  3. בחרו את סוג התשלום, תחת הכותרת.
  4. לאחר הבחירה נפתח מסך בו תתבקשו להקליד מספר. יש להקליד את המספר 2509830 ולאשר.
  5. הקלידו את הנתונים האישיים. אז תיפתח חלונית עם הסכום לתשלום.
  6. בשלב הבא - תוכלו להוסיף תלמיד או לעבור לתשלום בכרטיס אשראי.

מספר הערות

  1. חוזר התשלומים אושר על ידי ועד ההורים המוסדי ועומד בקריטריונים שאושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת, על פי החלטתה מאוגוסט 2017 (כאן)
  2. דרך אתר האינטרנט ניתן לשלם את סל התרבו במלואו. במידת הצורך המערכת מזהה הנחות אחים.
  3. בכל שאלה או סוגייה אחרת ניתן להתקשר לאירית כהן, גזברית בית הספר 712-7613-09.
  4. בשלב זה עדיין יש לשלם את תשלומי המגמות בחטיבה העליונה ו/או מצוינות בחטיבת הביניים ישירות בגזברות בית הספר.
דו"ח ביצוע פעילויות בשנה קודמת - פירסום בשנת תשע"ו