14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

תשלומי הורים

עמוד ראשי

 חטיבה עליונה

סיכום הוצאות לשנת הלימודים הקודמת - ועד הורים

תשפ"אדוח כספי - תש"פ - פורסם ב: ינואר 2021

סיכום ועדת כספים - ינואר, 2021

 

תש"פ

סיכום ועידת כספים - אישור מאזן תשלומים תשע"ט - פורסם ב: 25.6.2020

דוח כספי - תשע"ט - פורסם 24.6.2020

 

 

תשלומי ההורים לסל תרבות תש"פ

הורים יקרים,

לקראת שנת הלימודים תש"פ מובא בפניכם פירוט מרכיבי התשלום בצירוף הנחיות ונהלי תשלום.

 

 

א.   פירוט מרכיבי התשלום בכל השכבות (תשלום למגמות ב*פירוט נפרד)

ב.   *כאן ניתן למצוא פירוט תשלומים למגמות בחטיבה עליונה

     

 ביצוע התשלום
באפשרותכם לשלם בשלוש דרכים:
1. דרך אתר מאובטח באינטרנט - כניסה לאתר
2. התקשרות לעירית ותשלום באשראי בטלפון 09-7613712.
3. הגעה פיזית לעירית ותשלום במזומן או בהמחאה.
 

ביצוע תשלומי הורים באתר מאובטח- כניסה לאתר

 

דוח תשלומי הורים שנים קודמות

הורים יקרים,

ניתן לצפות בפירוט ההכנסות וההוצאות לכל שכבה בדוחות המצורפים.

הדוח מפורסם בכל שנה אזרחית חדשה ומפרט את ההוצאות של שנת הלימודים שעברה.

 דוח תשלומי הורים לשנה שהסתיימה ב 2018 (תשע"ח) - פורסם מרץ, 2019

 דוח תשלומי הורים לשנה שהסתיימה ב 2017 (תשע"ז) - פורסם בפברואר, 2018

דוח תשלומי הורים לשנה שהסתיימה ב 2015 (תשע"ה)   - פורסם בינואר, 2017