תשלומי הורים

 

תשלומי ההורים לסל תרבות תשע"ט

הורים יקרים,

לקראת שנת הלימודים תשע"ט מובא בפניכם פירוט מרכיבי התשלום בצירוף הנחיות ונהלי תשלום.

דף התשלומים אושר על ידי וועד ההורים המוסדי בישיבה ביוני 2018.

א. נוהל תשלומי הורים

ב. פירוט מרכיבי התשלום

ג. ביצוע התשלום
באפשרותכם לשלם בשלוש דרכים:
1. דרך אתר מאובטח באינטרנט - כניסה לאתר
2. התקשרות לעירית ותשלום באשראי בטלפון 09-7613712.
3. הגעה פיזית לעירית ותשלום במזומן או בהמחאה.
 
 

ביצוע תשלומי הורים באתר מאובטח- כניסה לאתר

 

דוח תשלומי הורים שנים קודמות

הורים יקרים,

ניתן לצפות בפירוט ההכנסות וההוצאות לכל שכבה בדוחות המצורפים.

הדוח מפורסם בכל שנה אזרחית חדשה ומפרט את ההוצאות של שנת הלימודים שעברה.

 דוח תשלומי הורים לשנה שהסתיימה ב 2017 (תשע"ח) - פורסם בפברואר, 2018

דוח תשלומי הורים לשנה שהסתיימה ב 2016 (תשע"ז)   - פורסם בינואר, 2017