14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אייל מילט

eyal@kdror.co.il
מקשר/ת

דור טוקר

toker@kdror.co.il

אומנות הקולנוע

מקשר המקצוע: אייל מילט * eyal@kdror.co.il * טלפון נייד 052-4535965

 

מטרת הלימודים במגמה להכשיר תלמידים לעסוק בתחום הקולנוע ולהקנות להם את הכלים המעשיים לכך.

 

המגמה עוסקת רובה ככולה באומנות הקולנוע על שלל מרכיביה. ההיגיון העומד מאחורי הלימודים אומר, שכל אחד מתלמידי המגמה 

הוא מספר סיפורים. הלימודים במגמה יכשירו את התלמידים באומנות הסיפור דרך היצירה הקולנועית. באמצעות שימוש בכלים הקולנועיים

ובשפה הקולנועית.

תכנית הלימודים נחלקת לשני תחומים מרכזיים החופפים זה לזה ומשלימים אחד את השני - התחום העיוני והתחום המעשי. 

 

התחום העיוני נחלק לשני חלקים

המבע הקולנועי - הלימודים סוקרים לעומק את כל האמצעים הנחוצים לעשיית סרט: את המגוון הרחב של האלמנטים המרכיבים את 

השפה הקולנועית ואת השימוש המושכל בהם להבעה של רעיונות, מחשבות ורגשות. התלמידים לומדים להתמודד עם יצירות קולנוע 

איכותיות, להבין את משמעותן ולזהות את האסטרטגיות שנקט בהן היוצר. 

 

אומנות הקולנוע - הלימודים סוקרים את התפתחות הקולנוע בעולם, תוך עמידה על מגוון הסגנונות, היוצרים והסרטים הקיימים.

נלמדים גם ההקשרים המורכבים של אומנות הקולנוע למציאות ההיסטורית המקיפה, לאומנויות השונות ולטבע האנושי.

 

התחום המעשי

על-ידי התנסות מעשית נרתום את הידע שנרכש בתחום העיוני לצורך הפקת סרטים. התלמידים ילמדו "לדבר" בשפה הקולנועית, ויכירו את 

מבנה הסרט העלילתי והדוקומנטארי. התלמידים יתנסו בתפקידים השונים במקצוע - הבמאי, הצלם, העורך, והמפיק, ילמדו כיצד לכתוב תסריט

ויפיקו את סרט הגמר עליו יבחנו בכיתה י"ב.

במסגרת התחום המעשי ישתתפו התלמידים בסדנאות מקצועיות שתועברנה על ידי אנשי מקצוע מתעשיית הקולנוע הישראלית.

 

מבנה הבחינות ויחידות הלימוד

בחלק העיוני:

 50% המבע הקולנועי ואומנות הקולנוע

בחלק המעשי:

      50% הפקת סרט גמר באורך של 15 דקות. הסרט יכול להיות עלילתי או דוקומנטארי.    

 

בוגרי המגמה יכולים במסגרת הצבא לשרת במגוון תפקידים: ביחידת דובר צה"ל, יחידת ההסרטה של חיל האוויר/ מג"ב/ חיל הים ועוד.

 

תנאי קבלהציון 70 לפחות במקצועות רבי מלל (לשון, היסטוריה וספרות), ללא שליליים בשאר המקצועות. מבחן קבלה וראיון אישי.

פעילות לימודית ייחודית סדנאות, הרצאות וסיור לימודי.

 

 

תכנית לימודים - סילבוס