14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

עבודות קיץ חט"ב

 

 

 

 

 

הורים ותלמידים – שלום רב!

 

מצורפות עבודות קיץ - בחלוקה לפי שכבות

 

תלמידי ז - העולים לשכבת ח

ערבית

מדעים

קיימות - לתלמידים שנכשלו 

רב תחומי

חנ"ג -חינוך גופני

מתימטיקה - העבודה נמצאת בחדר תחום מתימטיקה - בשכבת ז

אנגלית - כל תלמיד חייב לעשות את כל החוברת לפי הרמה שמשובץ לשנת תשפ"ד

עבודת קיץ באנגלית לעולים לשכבת ח 

 

לשון לעולים לשכבת ח


 

תלמידי ח - העולים לשכבת ט

תנך - לתלמידים עם ציון לא עובר בתעודה

מדעים

ערבית

ספרות

מעבר בשל"ח

עבודה בהיסטוריה

רב תחומי

לימודי ארץ ישראל

חנ"ג-חינוך גופני


לשון לעולים לשכבת ט

מתימטיקה - העבודה נמצאת בחדר תחום מתימטיקה - בשכבת ח

אנגלית - כל תלמיד חייב לעשות את כל החוברת לפי הרמה שמשובץ לשנת תשפ"ד

עבודת קיץ באנגלית לעולים לשכבת ט' - תשפ"ד

 

 

 

תלמידי ט - העולים לשכבת י'

בדף העולים לשכבת י'