14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

מלגות משרד החינוך תשפג

 

‏ב' אלול תשפ"ב

‏29 אוגוסט 2022

 

הורים יקרים,

הנהלת בית הספר מבקשת להביא לידיעתכם, כי משרד החינוך מקצה תקציב למלגות,

שמטרתן לתמוך במשפחות הזקוקות לסיוע במימון הוצאות חינוך ופעילות העשרה לילדיכם במסגרת בית הספר (תשלומי הורים, ספרי לימוד וכדומה).

גובה המלגה שתינתן לתלמיד יהיה בין 400-800 ₪.

הזכאות לקבלת המלגה ולגובה המילגה תידון בוועדת מלגות בית ספרית ותקבע על פי ניקוד שצברה המשפחה, בהתאם להכנסה לנפש.

לתשומת לבכם: 

לצורך  הדיון בבקשה וחישוב הניקוד תתבקשו להעביר תלוש שכר עדכני.

במידה ויש מקורות הכנסה נוספים כגון ביטוח לאומי, תשלומי מזונות וכו' ציינו זאת בבקשה והוסיפו מסמכים המעידים על גובה הסכום .

בנוסף,  הינכם מתבקשים להעביר כל אישור על הוצאות חריגות,

לרבות הוצאות רפואיות עבור התלמיד או משפחתו, והוצאות בגין נסיבות משפחתיות מורכבות אחרות.

במידה ותמצאו זכאים לקבלת מלגה, נדרש בית הספר להעביר למשרד החינוך את שמות התלמידים ואישורי קבלת המלגה לצורכי בקרה.

המעוניינים מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי בבקשת מלגה למחנך הכיתה או ליועצת השכבה, או ישירות דרך אתר בית הספר:

http://www.kdror.co.il/kdror/article.asp?id=55

ולא יאוחר מ- 18.10.2022

כל פנייה לבקשת סיוע כספי לאחר מועד זה לא תוכל להיענות בשל מגבלת הזמן שהוקצתה לנו. 

אנו מתחייבים כי כל מידע שיועבר יזכה לדיסקרטיות מלאה ולשמירה מרבית על פרטיות הפונים.

נשמח לסייע במידת האפשר.

בברכת שנה טובה ומוצלחת ,

הנהלת קרית חינוך דרור

 

___________________________________________________________

צומת דרור, דואר תל-מונד מיקוד 40600, טל'  7613750-2 - 09- פקס  7613772 - 09

-mail: dror@kdror.co.il E    אתר "דרור"  www.kdror.co.il    סמל בית הספר 844076