איסוף ביום שישי,  5/4/19.

 
 

ממרכזי היישובים.

ש. אפרים - ליד המזכירות - 7:30

 

נ. עוז - ליד המועדון - 7:35

 

ינוב - תח' ליד בית הכנסת - 7:45

 

גאולים - תח' ליד המכולת - 7:50

 

צ. משה - תח' ליד המכולת - 8:00

 

ג. הדר -תח' הסעה במרכז - 8:10

 

נורדיה - תח' הסעה במרכז - 8:10

  

ע. שריד - תח' במרכז - 8:00

 

משמרת-תח' ליד המכולת - 8:05

 

חירות - תח' ליד המכולת - 8:10

 
 לפרדסיה מסלול איסוף מיוחד - אנה ראו בקישור
פרדסיה - אתר