14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד


הצגת שיבוצים לקראת תשפגלהצגת השיבוצים והתאריכים יש למלא 9 ספרות של מספר תעודת הזהות כולל ספרת הביקורת.
**בכל מקרה של תקלה - הנתונים הקובעים הם הרישום בקבוצות אצל המורה
ת"ז