14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד


הצגת שיבוצים לקבוצות למידה - לתשפ"ב - 2021


הצגת הקורסים והתאריכים במכינה של הקיץ - תשפ"א, יוני - יולי, 2021
להצגת השיבוצים והתאריכים יש למלא 9 ספרות של מספר תעודת הזהות כולל ספרת הביקורת.
בכל מקרה של תקלה - הנתונים הקובעים הם הרישום אצל המורה
ת"ז