קריית חינוך "דרור"

פינת זיכרון ליקירתנו
אגם לוי

25/4/19
במלאת שנה למותה נפתחה ב"דרור" כיתה לימוד "אגם" - לזיכרה - לתמונות מהטקס לחץ-כאן
שלום 11/03/2020

מישהי 25/01/2020

מישהו 16/01/2020

מישהו 16/01/2020

מישהו 16/01/2020

יואב 26/12/2019
לראותאתהיופיהזהולחשובעלמהותהחייםעלקדושתהחייםיהיזכרהברוך

אנונימי 23/12/2019
אמנםעברהיותרמשנהאבללפעמיםיוצאלילחשובעלייךועלאיפההייתאמורהלהיותהיוםנוחיעלמשכבךבשלום

גודו 15/12/2019
גודו

גודו 15/12/2019
גודו

תומר 18/11/2019

יותם 17/11/2019

יותם 17/11/2019

יותם 17/11/2019

יותם 17/11/2019

יותם 17/11/2019

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] >>

לזכרה של אגם לוי