14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד
עודכן ב:30.3.2022

מידע כללי

רשימת רשימת הורים בוועד הורים מרכזי "דרור" - לצפייה

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשפ"ב

עודכן ב: 17.7.22

הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה - 08.06.2022

עודכן ב: מרץ,2022

הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה -09.03.2022

עודכן ב: ינואר,2022

הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה שלישית- 25.11.2021

עודכן ב: 12.10.21

הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה ראשונה - 12.10.2021סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשפ"א

עודכן ב: 29.06.2021
הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה - 31.5.2021
הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה - 21.12.2020
הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה - 15.12.2020

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תש"פ

עודכן ב: 16.02.2020
הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 2 - 9.2.2020
עודכן ב: 4.11.19
הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 1 - 7.10.19
הנהגת הורים מוסדית - סיכום בחירת ועד הורים 12.10.19
ארכיון

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשע"ט

עודכן ב: 20.6.19

סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 6 - 18/6/19
סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 5 - 8/5/19

סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 4 - 19/3/19
תקנון הנהגת הורים
סיכום 7.1.19
סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 3 - 20.12.18
סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 2 - 21.11.18
עודכן ב: 28.11.18
סיכום הנהגת הורים מוסדית - סיכום ישיבה מספר 1 - 17.10.18

סיכום ועדת הבחירות של הנהגת ההורים
עודכן ב: 10.10.18
הנהגת הורים מבנה ארגוני ותחומי עיסוק ופעילות: לצפייה במצגת

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשע"ח

דיון הנהגת הורים מרכזית-- 11/9/2017

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשע"ז

פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים - מיום 6/3/2017
פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים - מיום 11/1/2017
פרוטוקול ישיבת הנהגת הורים - מיום 15/2/2017
דיון הנהגת הורים - דרור מספר 5 22/5/2017
דיון הנהגת הורים - דרור מספר 6 15/2/2017

סיכום ישיבות ומידע- ועד הורים מוסדי, תשע"ופרוטוקול ישיבת ועדת כספים שהתקיימה ב 6.4.2016
פרוטוקול ישיבת וועד הורים מוסדי מתאריך 21.3.2016
פרוטוקול ישיבה מתאריך 18.1.2016
פרוטוקול ישיבה מתאריך 22.11.2015
תקציר ישיבה מתאריך 19.10.1015
דיון הנהגת הורים מרכזית, מתאריך: 7.11.16