* ניתן להקיש פעמיים את 9 ספרות של מספר תעודת הזהות של ההורה או של הילד ( פעמיים אותו מספר)
במקרה של תקלה נא לפנות לאורית קלינגר orit@kdror.co.il