תאריך עדכון - 05.11.18 תשע"ט

לוח מס' 3

    התפלגות תלמידים לפי יישובים ומועצות - תשע"ט

מועצה אזורית "לב-השרון"

בני-דרור - 62
גאולים - 67
גנות-הדר - 110
חירות -174
ינוב - 39
יעף - 28
כפר-הס - 154
כפר-יעבץ - 15
משמרת - 132
נורדיה -77
ניצני-עוז - 91
עזריאל - 32
עין-ורד - 184
עין-שריד - 128
פורת - 65
צור-משה -403
שער-אפרים - 213
תנובות - 61
סה"כ תלמידי "לב-השרון" = 2035

מועצות אחרות

פרדסיה - 464
אחרים - 13
סה"כ תלמידים ב"דרור" = 2512