קולנוע
מוסיקה
מחול
תקשורת
אומנות פלסטית
תאטרון
מגמת עיצוב
האגף לאומנויות
סוציולוגיה פסיכולוגיה
אזרחות
מינהל
כלכלה
ביולוגיה
מדעים (חט"ב)
כימיה
פיסיקה
מתמטיקה
מדעי החיים
פיזיקה-כימיה בינתחומי
מדעי המחשב
ספרות
תנ"ך ויהדות
לשון
לימודי ארץ-ישראל
היסטוריה
הבעה והבנה
אנגלית
ערבית
חינוך גופני
מרכז שילובים