ההרשמה המקוונת נסגרה - אין בהרשמה אישור על קבלה למגמות -

במקרה של תקלה נא לפנות לאורית קלינגר orit@kdror.co.il