14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אסף הלר

assafhe@kdror.co.il
מקשר/ת מגמה

מקשר:

אסף הלר

סגל:

אסף הלר

 

רציונל

מטרת הלימודים לפתח בקרב התלמידים הבנה עמוקה של הגישה המדעית על ידי התנסות בפועל במחקר, החל במשלב של בחירת נושא המחקר וגיבוש השאלות, דרך למידת התיאוריה, עבור בהקמת מערכת ניסוי וביצוע הניסוי, עיבוד התוצאות וגיבוש מסקנות, וכלה בכתיבת דוח ניסוי והצגתו. כל זאת בעבודת צוות ובחניכה צמודה, כמקובל בלמידת מדע. ההתנסות המעשית בתחום המחקר מאפשרת רכישת כלים קוגניטיביים ומיומנויות שרלבנטיים לכל עיסוק מחקרי בעתיד.

 

מבנה ארגוני

בכתה י' הלימודים מתקיימים במסגרת כיתת המגמה, בהיקף 2 שעות בשבוע.

במהלך השנה עורכים התלמידים מספר ניסויים במגוון תחומים, במטרה להכיר את הגישה המדעית ולפתח מיומנויות מחקר. כל ניסוי נפרס על פני מספר נפגשים מתחילת העבודה ועד שלב הצגת התוצרים.

בכיתות י"א ו-י"ב מתחלקים התלמידים לזוגות. כל זוג יבחר שאלת מחקר, ויעמיק בה במהלך שתי שנות הלימוד עד לכתיבת דו"ח מסכם בסוף י"ב. בתקופה זו התלמידים יקימו מערכת ניסוי, יערכו ניסויים, יתגברו על אתגרים תיאורטיים ועל אתגרי מימוש של מערכת הניסוי, ויחדדו את שאלת המחקר. בד בבד הם ילמדו באופן מעמיק את ההיבטים התיאורטיים של תחום הידע שבו הם חוקרים, הן ידע בפיזיקה והן ידע נדרש במתמטיקה (כלים מתמטיים רבים לא נלמדים בתיכון, או לא נלמדים בשלב שבו התלמידים צריכים להשתמש בהם).

תכני  הלימוד כללי

הלימודים יעסקו בתחומי ידע שונים בפיזיקה, שחלקם נלמדים בתכנית הלימודים ל-5 יח"ל בפיזיקה, וחלקם תחומים שאינם נלמדים בבית הספר.

 

חיבור אל הציר השכבתי

הבנה טובה של גישה מדעית ומיומנויות פיתוח ידע עומדות בבסיס ההתקדמות המדעית והטכנולוגית. ברמה האישית פיתוח כישורים ומיומנויות אלה חשוב להתפתחות יכולת החשיבה ובהמשך היכולת המקצועית במגוון תחומי עשייה בעתיד, וכך מהווה הכנה לאתגרים שבהם יפגשו התלמידים בעתיד. ברמה הלאומית יש למחקר המדעי ולהתקדמות הטכנולוגית חשיבה רבה, והכשרת התלמידים לדרך החשיבה והעשייה המדעית מהווה נדבך נוסף בביסוס היכולת הלאומית.

הכלים שאותם משכללים התלמידים - כמו יצירתיות, יכולת לקיים שיח ביקורתי פתוח, יצירה בצוות, וחדווה של דיאלוג אינטלקטואלי - חשובים לא רק בעשייה מדעית, אלא הם חשובים גם בתפקוד של היחיד כחלק תורם בחברה בכלל.

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

בית הספר שואף לפתח בקרב התלמידים מוטיבציה ללמידה עצמאית, ולהפוך אותם לאנשים חושבים המגלים יצירתיות יחד עם יכולת לקיים ביקורת בונה. מגמת פיזיקה מחקרית מדגישה היבטים אלה בדרך הלמידה.

 

הערכה

ציון הבגרות משקלל את הערכת דו"ח הניסוי המסכם יחד עם מבחן בעל פה שבו נבחנים התלמידים בסוף י"ב.

תנאי קבלה:

לימודי פיזיקה מחקרית מיועדים אך ורק לתלמידים אשר לומדים לבגרות במסלול רגיל של 5 יח"ל בפיזיקה.

ציון ממוצע 80 לפחות.

ללא שליליים בכל שאר המקצועות.

תלמידי 5 יחידות מתימטיקה בציון 80 ומעלה.