14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

חני צרפתי

hani@kdror.co.il
מקשר/ת

מרגלית וכטל

margalit@kdror.co.il

 מאגר חומרי למידה שלנו

 

מדעי הסביבה


מקשרת המקצוע:  חני צרפתי  hani@kdror.co.il * טלפון נייד 054-6484962

לעולים לשכבת ' - תשפ"ב

 

"לא קיבלנו את העולם במתנה מהורינו, קיבלנו אותו בהשאלה עבור ילדינו." (מקור עממי)

 

מדעי הסביבה הינו מקצוע אקטואלי, אטרקטיבי, מאתגר ומהנה שתופס תאוצה בשנים האחרונות.

זהו מקצוע מדעי המשלב בין עקרונות החינוך הסביבתי לבין החינוך המדעי.

תכנית הלימודים מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית, ובהקניית כלים מדעיים 

לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. התכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות, הקשורות למתרחש בארץ ובעולם.

 

נושאי תכנית הלימודים:

 • מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי (ליבת המקצוע);
 • משאב המים;
 • משאב האוויר;
 • רעש וקרינה;
 • פסולת מוצקה;
 • ניהול ושימור סביבה;
 • אתיקה סביבתית.

התכנית פרושה על פני שלוש שנים, משולבות בה דרכי הוראה מגוונות ותכנים מעניינים ורלוונטיים כמו:

 • חקר אירועים סביבתיים;
 • למידה חוץ כיתתית- סיורים, סדנאות, תצפיות;
 • מיומנויות מחשב;
 • עריכת ניסויים במעבדה;
 • פעילות קהילתית למען הסביבה.

התכנית כוללת 5 יח"ל לבגרות

יחידת לימוד ראשונה - סדנה סביבתית 

הכרה ולימוד שלוש סביבות חיים שונות בהן בולטת מעורבותו של האדם.

ביחידה זו משולבות  פעילויות חוץ-כיתתיות (סיורים).

יחידות לימוד שנייה ושלישית - מושגים ועקרונות

"מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי" הוא נושא חובה המהווה את ליבת המקצוע.

נושאים נוספים הם נושאי בחירה, אותם בוחר צוות בית הספר.

יחידת לימוד רביעית - יחידת ההתמחות

כוללת לימוד מקיף ומעמיק יותר של שני נושאים מתוך הנושאים הכלולים בתכנית הלימודים.

יחידת לימוד חמישית - מחקר סביבתי (אקוטופ)

פרויקט מחקר בנושא סביבתי.

ביחידה זו יודגשו מיומנויות החקר, איסוף מידע, עיבודו והצגתו. וכן, מיומנויות עבודה במעבדה ובסביבה.

 

מבנה הבחינות ויחידות הלימוד

בשכבת י'

1 יח"ל הכוללת שלושה דוחות סיור;

בשכבת י"א

2 יח"ל - בחינת בגרות;

בשכבת י"ב

1 יח"ל – בחינת בגרות;

1 יח"ל – מחקר סביבתי (אקוטופ)

 

תנאי קבלה: 

ציון 75 לפחות במדעים, ללא ציונים שליליים בשאר המקצועות.

 

לימודי מדעי הסביבה מקנים 20 נקודות בונוס ברישום לאוניברסיטה.

 

לימוד מקצוע זה מקנה בסיס טוב ללימודי המשך באוניברסיטה כמו: הנדסת סביבה, אקולוגיה, ביולוגיה, גיאוגרפיה, כימיה,

גיאולוגיה, מדעי כדור הארץ ועוד.

 

האלבום שלנו
 
 
 קישור לאתר הישן כאן