הצוות שלנו

אייל מילט

eyal@kdror.co.il

דור טוקר

toker@kdror.co.il

שירה יהודאי

shiraye@kdror.co.il
מקשר/ת מגמה

תקשורת

מקשר המקצוע: אייל מילט * eyal@kdror.co.il * טלפון נייד 052-4535965

 

המקצוע "תקשורת המונים" מיועד להקנות לתלמידים מושגי יסוד שיסייעו בידם לקרוא, לפענח ולהתמודד בצורה מושכלת עם טקסטים 

מודפסים, מושמעים וחזותיים, הנוצרים והמופצים על ידי המערכות התקשורתיות בעולם ובישראל. וכן, לציידם בכלים שיסייעו בידיהם להפיק טקסטים תקשורתיים.

במהלך הלימודים יתוודעו התלמידים לתפקידה המרכזי של התקשורת בקביעת סדר היום הציבורי והפוליטי במדינה. בנוסף, יכירו את 

המניעים והאילוצים העומדים מאחורי הפקת התוצרים התקשורתיים של ארגוני התקשורת ואת השלכותיהם על עולם השיח ותפיסת העולם האישית, החברתית והתרבותית של הנמענים.

 

לימודי התקשורת מתחלקים ללימודים עיונים וללימודים מעשיים

 

התחום העיוני

* יסודות תקשורת המונים, יסודות תיאורטיים לעיתונות הכתובה והמשודרת, עבודת העיתונאי בעיתונות הכתובה והמשודרת, ייצוגיות במדיה;

* תקשורת שכנועית/פרסומת, הסרט התיעודי;

* תקשורת ודמוקרטיה, יסודות תיאורטיים במחקרי התקשורת, מפת התקשורת בישראל, אלימות בתקשורת, ז'אנרים בטלוויזיה ועוד.

 

התחום המעשי

* הכרת השפה הקולנועית;

* הכרת מבנה הסרט הדוקומנטארי והכתבה החדשותית;

* התחקיר;

* תפקידי הבמאי, הצלם, העורך, והמפיק.

 

באתר מפמ"ר תקשורת ניתן למצוא מידע אודות תכניות הלימוד, חומרי למידה, ביבליוגרפיה, מבנה מבחני הבגרות ועוד.

 

מבנה הבחינות ויחידות הלימוד

 

במהלך שלוש שנות הלימוד לומדים במקביל את התחום העיוני והתחום המעשי ונבחנים:

בשכבת י'

1 יח"ל עיונית בנושא "מבוא לתקשורת המונים".

בשכבת י"ב

2 יח"ל עיוניות בנושא "תקשורת כתובה ומשודרת";

2 יח"ל מעשיות - הפקת סרט גמר תיעודי באורך של עד 15 דקות.

 


בוגרי המגמה יכולים במסגרת הצבא לשרת במגוון תפקידים: ביחידת דובר צה"ל, הוצאות לאור ועיתונים כגון "במחנה", תחנת השידור גלי צה"ל, יחידת ההסרטה של חיל האוויר/ מג"ב/ חיל הים ועוד.

 

במוסדות להשכלה גבוהה ניתן ללמוד תקשורת כמקצוע חד-חוגי באוניברסיטאות כגון: אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים, במכללות כמקצוע דו-חוגי כגון: המכללה למינהל והמרכז הבינתחומי בהרצליה.

 

תנאי קבלה: 

ציון 70 לפחות במקצועות רבי המלל (היסטוריה, בלשון ובספרות), מבחן קבלה וראיון אישי.

בשאר המקצועות על התלמיד לקבל ציון עובר, לכל הפחות

 

 

האלבום שלנו

 

תכנית לימודים - סילבוס