14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

חגית שפק

hagitsh@kdror.co.il

מרינה כגן אילוז

marinai@kdror.co.il

מרתה קרצמן

marta@kdror.co.il

סוהיר מסרי

suherm@kdror.co.il

ענת פלדנקרייז

anatfel@kdror.co.il
מקשר/ת

כימיה

 

מקשרת המקצוע: ענת פלדנקרייז *anatfel@kdror.co.il  * טלפון נייד 052-6751909


לתלמידים העולים לשכבת י'

סרטון הצגת המגמה (עודכן 18.1)

תקייה שיתופית  שלנו  

אודות המגמה

לאורך לימודי הכימיה הלימודים מושתתים על ארבעה דפוסי למידה עיקריים:

1. לימוד תיאורטי - הכרת תיאוריות וחוקים ופתרון בעיות שונות באמצעותם;

2. ביצוע ניסויים במעבדה בנושאי הלימוד השונים;

3. קריאת מאמרים מדעיים, ניתוחם ומענה על שאלות מתוך המאמר;

4. תרגול בכיתה ובבית ותרגול מתוקשב בעזרת מחשב בבית ובמעבדה.

 

כל התלמידים הלומדים מדעים בכיתה י' יקבלו רקע כללי בכימיה. יילמדו נושאים כמו התפתחות תיאוריה מדעית, שפת הכימאים, מודל האטום הגרעיני, 

קשרים כימיים, חומרים מולקולאריים, מתכתיים, יונים ואטומריים.

תלמידים הממשיכים ללמוד כימיה בכיתות י"א ו-י"ב משלבים בלימודיהם לימוד תיאורטי בצד ניסויים במעבדה.

התלמידים יבצעו במהלך הלימודים ניסויים במעבדה בנושאי הלימוד השונים. ניסויים אלו הם ברמת ניסויי חקר הדורשים רמה גבוהה של הבנה,

יכולת יישום החומר הנלמד, עבודה עם כלים ומכשור עדין במעבדה. ניסויים אלו יקנו 1 יח"ל, המשוקללת עם הבחינה העיונית.

 

כיתה י"א נלמדים הנושאים:

יחסים וקשרים בעולם החומרים; קשרים וחומרים וחישוביים כמותיים, כימיה זה בתוכנו: חמצון חיזור, חומצות ובסיסים; טעם של כימיהשומנים. 

אנרגיה בקצב הכימיה.

בסוף כיתה י"א ניגשים התלמידים לבחינת בגרות חיצונית המהווה 55% מהציון בכימיה.

 

בכיתה י"ב נלמדים הנושאים:

סוכרים,שיווי משקל ואנתרופיה, מיני מחקר רמה 3 ואחד מנושאי הבחירה: פולימרים, כימיה אורגנית מתקדמת וננו כימיה.

בסוף כיתה י"ב ניגשים התלמידים לבחינת בגרות חיצונית ביחידת המעבדה המהווה 15%.

 

בסוף כיתה י"ב מוגש הציון 30% מחומר הלימוד בכימיה מוערך בהערכה חלופית (תלקיט, מטלת ביצוע ודוחות מעבדה) בנושאים הבאים: יחידת מעבדה בסיסית, סוכרים, שיווי משקל ואנתרופיה, מיני מחקר רמה 3 ואחד מנושאי הבחירה: פולימרים, כימיה אורגנית מתקדמת וננו כימיה.

 

תלמיד הבוחר במקצוע הכימיה כמקצוע לבגרות, חייב להיות בעל כושר ניתוח, כושר הפשטה ויכולת להקיש מנושא לנושא.

עליו ללמוד מתמטיקה ברמה של 4 או 5 יח"ל, להתמיד ולהקדיש מזמנו, ממרצו ומאהבתו למקצוע.

 

 

תנאי קבלה:

ציון 80 לפחות במדעים בקבוצה רגילה - 75 בקבוצת מצויינות

ציון 75 ומעלה במתמטיקה בקבוצת מצטיינים 

ציון 80 ומעלה במתמטיקה בקבוצה רגילה

בשאר המקצועות על התלמיד לקבל ציון עובר, לכל הפחות

 

פעילות לימודית ייחודית - סיורים לימודיים (התשלום ייגבה בתחילת השנה).

 

מצגת להורים ולתלמידים שכבת ט'

האלבום שלנו

 

תכנית לימודים - סילבוס