14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אורנה פדר

ornaf@kdror.co.il
מקשר/ת

אתי לייזר

etile@kdor.co.il

הגר ארליך-ממן

hagar@kdror.co.il

לימור עזר

limi12268@gmail.com

לירון כנעני בכר

liron@kdror.co.il

שונית וולטש

shunit@kdror.co.il

שרונה יעקובי

sharona@kdror.co.il