הצוות שלנו

אורנה פדר

ornaf@kdror.co.il
מקשר/ת מגמה

אתי לייזר

etile@kdor.co.il

הגר ארליך-ממן

hagar@kdror.co.il

יערה פרחי

yeaara@kdror.co.il

לימור עזר

limi12268@gmail.com

לירון כנעני בכר

liron@kdror.co.il

רות ביטון

ruthbi@kdror.co.il

שרון מאיק

maiksharon@hotmail.com

שרונה יעקובי

sharona@kdror.co.il