הצוות שלנו

אלון מולד

alonm@kdror.co.il
מקשר/ת מגמה

אפרת זילבר

efrats@kdror.co.il

ליאת פילין-חיימוביץ

liatfili@zahav.net.il

עוז כהן

ozc@kdror.co.il

עידית אגמון

idit@kdror.co.il

עמית אור

amito@kdror.co.il

ענת שבת

anats@kdror.co.il