14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אלון מולד

alonm@kdror.co.il
מקשר/ת

אפרת זילבר

efrats@kdror.co.il

לאה רוזנשטוק

lear@kror.co.il

ליאת פילין-חיימוביץ

liatfili@zahav.net.il

נועה לב-קישון

noalk@kdror.co.il

עוז כהן

ozc@kdror.co.il

עידית אגמון

idit@kdror.co.il

ענת שבת

anats@kdror.co.il