14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אורית ויטריאול

oritvit@kdror.co.il

אלון מולד

alonm@kdror.co.il
מקשר/ת

אפרת זילבר

efrats@kdror.co.il

לאה רוזנשטוק

lear@kror.co.il

ליאת פילין-חיימוביץ

liatfili@zahav.net.il

לירז זלינגר

lirazl@kdror.co.il

נעם קריגר


עידית אגמון

idit@kdror.co.il

ענת שבת

anats@kdror.co.il

קישור לדרייב שלנוhttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qt-Cn_8AAeSgsDWpXcIiWmbyu2webmLc

בעלי תפקידים בצוות

מקשר: אלון מולד

רציונאל/פתיח


לימוד היסטוריה הוא הניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות ודרכי התפתחותה ואת הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים.

לימוד היסטוריה תורם לגיבוש זהותם של התלמידים – חלק מבני התרבות האנושית וחלק מהעם היהודי וממדינת ישראל.

בד בבד רכישת המיומנויות ההיסטוריות – קריאה ביקורתית של טקסטים, שאילת שאלות חשיבה מסדר גבוה וגיבוש עמדה מבוססת עובדות – היא נדבך חשוב בעיצובו של בוגר משכיל במדינה דמוקרטית.

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

מקצוע ההיסטוריה מחנך לאהבת העם והארץ, הכרת מורשת העם היהודי ויוצר חיבור לזהות היהודית והישראלית של כל אחת ואחד מאיתנו.
במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לדילמות מוסריות מהעבר, נוקטים עמדות אישיות ומציגים אותם ובכך הלימודים עוזרים לעצב זהות אישית ועצמאית לכל אחד מהתלמידים.
ידע

 

תכנית לימודים

שכבת י'':

(70%)
לאומיות וציונות
נאציזם, שואה ומלחמת העולם השנייה - לימוד מיומנויות בשימוש עם ספר פתוח

שכבת יא':


המשך נאציזם ושואה
בונים מדינה במזרח התיכון - המאבק על הקמת מדינת ישראל
סוגיות נבחרות בתולדות המדינה

30% הערכה חלופית:
שכבת יא':
בית שני - מבית מקדש לעם הספר - במסגרת ההערכה החלופית יתקייים סיור לימודי לקיסריה.

 

מיומנויות, ערכים ופרקטיקות

 מיומנויות

עמידה מול קהל, ניתוח מקורות, עבודה בקבוצות, השוואה בין מקורות שונים, בדיקת מהימנות מקורות, הטלת ספק, חשיבה ביקורתית, למידה עצמאית, שאילת שאלות, הכנת מצגות.

ערכים
אחריות אישית וקבוצתית, סובלנות, נחישות והתמדה, טוהר הנשק, עזרה לזולת, שותפות, כבוד לאומי, שיקול דעת, גיבוש דעה אישית, הטלת ספק, ביקורתיות, שיתוף פעולה.

 פרקטיקות הוראה ודרכי הערכה
ניתוחי מקורות מילוליים וחזותיים, פרזנטציות קבוצתיות, סיפור אישי, דיונים כיתתיים, דיבייטים, דיוני דילמה, למידה בקבוצות, למידה עצמית, מסלול לומדים עצמאית מקוון לתלמידי תכ"ם/תלמידים מצטיינים, סיורים לימודיים למכון משואה (שואה) וקיסריה (בית שני), דו"ח סיור.

שאלונים שכבה ומטרות