14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אורי לוי

urilevy@kdror.co.il

הילה שפט

hilas@kdror.co.il

רות פחימה

ruthfa@kdror.co.il
מקשר/ת

ביולוגיה

 מאגר חומרי למידה שלנו

מקשרת המקצוע:

רות פחימה דוא"ל: ruthfa@kdror.co.il

לעולים לשכבת ' - תשפ"ג

רציונאל/פתיח

תוכנית הלימודית מושתת על למידה משמעותית ומבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה:

ציר התוכן -

נכללים נושאים רלוונטים הקשורים לחיי היום יום של התלמיד וכן נושאים בחזית המדע

בתוכנית מוקנים הבנה של מושגים, הכרה והבנה של עובדות, תופעות, תהליכים, עקרונות ורעיונות מרכזיים של הביולוגיה., הבנת מהות המדע ודרכי יצירת הידע המדעי וצבירתו; הבנת הקשר מדע-טכנולוגיה-חברה.

ציר אסטרטגיית חשיבה ולמידה -

בתוכנית משולבים עקרונות של הוראה ולמידה בתהליך של חקר, קריאת מאמרים וביצוע ניסויים במעבדה.

ציר ערכים -

שילוב של ערכים בתוכנית הלימודים בשילוב עם רכישת ידע רלוונטי, יתרום לחינוך של בוגר המעורב בסוגיות חברתיות 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

לימודי הביולוגיה מושתתים בדומה לחזון הבית ספרי על: 

 1. צורך לטפח את הסקרנות ואת החשיבה הביקורתית בתלמידים באמצעות הקניית השכלה נרחבת .

2.התלמידים חווים התנסויות חוויתיות.

 1. אנו מעודדים כל תלמיד למצוינות ומיצוי היכולות האישיות.
 2. הוראת המקצוע מבוססת על אהבת הארץ ואחריות סביבתית.

סביבה לימודית

סילבוס

 • הלמידה נתמכת ע"י אתר של מט"ח לנושאי גוף האדם והומיאוסטאזיס ונושא התא.
 • ספרי הלימוד של המגמה ( דיגיטליים): 
 • ביולוגיה של האדם (מרקוזה עדי), 
 • פרקים באקולוגיה (אמיר רות), 
 • התא – יחידת חיים (עתידיה יהודית, גרוס חיה)
 • גנטיקה (עתידיה יהודית)
 • סיורים - הסיורים תומכים בנושאי הלימוד של המקצוע והינם חובה.
 • יחידה רפואית - טכנודע גבעת אולגה - חשמל בלב, ניתוחי לב.
 • סיור אקולוגי, סיור להכרות עם שיטות עבודה מתקדמות באקדמיה.סיור בספארי  ובמוזאון המדע
 • מעבדות - חובה כחלק מתוכנית הלימודים, תומכות בנושאי הלימוד
 • הרצאות " דרור-דע" - הרצאות שתומכות בנושאי הלימוד והעשרה שניתנות ע"י מרצים חוקרים, בנושאי מדע עדכניים..
 • ימי שיא- למידה מעמיקה של נושא בבית הספר תוך התנסות בניסויים יחודיים.

מיומנויות

מיומנויות קוגניטיביות

 • הערכה/ חשיבה ביקורתית - להפעיל חשיבה ביקורתית על שלבי תהליך החקר של עצמי או של חברים בכיתה
 • הסקת מסקנות  - להסיק מסקנות לגבי התועלת שבחיסון האוכלוסייה כנגד פתוגניים מתוך לימוד הביולוגיה והאפידמיולוגיה הרלוונטיות
 • השוואה - להשוות בין מערכות הובלה ביצורים שונים ולעמוד על החסרונות/היתרונות של המערכות השונות
 • ייצוג ידע - להציג תהליך חקר על השפעת חומציות על התרבות חיידקים בכרזה מדעית
 • ניסוח השערות מדעיות - לנסח השערות מבוססות ביולוגית ומנומקות
 • ניתוח - לנתח נתונים שהתקבלו ממחקר בנושאים שונים  ולהסיק מסקנות
 • סינתזה/אינטגרציה - לאסוף מידע ולנסח טקסט ממוזג העונה על שאלה
 • עיבוד נתונים - לעבד נתונים שהתקבלו ממחקר ולהציגם בגרפים
 • שאילת שאלות - לנסח שאלת חקר בנושאים הנלמדים
 • תכנון חקר - לתכנן מהלך חקר במטרה לענות על שאלת החקר 
 • מיומנויות בין אישיות
 • מעורבות - לגלות מעורבות ולקחת חלק פעיל בתהליך חקר קבוצתי.
 • ניהול שיח - לנהל שיח מכבד תוך כדי פתיחות להצעות שונות להתמודדות עם ניתוח תוצאות ניסויים/רעיונות של אחרים לביצוע תהליכי חקר.
 • עבודת צוות - לגלות אחריות במהלך עבודת צוות, ליזום, לתכנן ולפעול לביצוע תהליך חקר

מיומנויות תוך אישיות

 • אמפתיה - לחוש אמפתיה ולהעניק תשומת לב לרגשות הזולת במהלך עבודה שיתופית על מיזם/פרויקט
 • הכוונה עצמית - לגלות משמעת עצמית והתמדה במהלך ביצוע עבודת חקר
 • מסוגלות - לחוש תחושת מסוגלות ויכולת להציג בפני אחרים תובנות אישיות מתהליך חקר
 • סקרנות - לגלות סקרנות לגבי תופעות טבע ורצון לחקור אותן במטרה להבין את העולם
 • שליטה עצמית  - לווסת את התגובות הרגשיות לנוכח מצבי כישלון ותסכול בתהליך חקר עצמאי או קבוצתי.

ערכים

אהבת הדעת וחדוות הלמידה

 • הבנת הערך בלימודי הביולוגיה כבסיס להתנהלות מושכלת בחיי יומיום וכבסיס ללימודי המשך באקדמיה. 
 • גילוי עניין וסקרנות ורצון להעשיר את הידע המדעי במקצוע.
 • שאיפה ליושרה, לאובייקטיביות, לדיוק, לספקנות ולביקורתיות

 

פרקטיקות הוראה ודרכי הערכה

במהלך הוראת המקצוע נעסוק ב:

נושאים רלוונטיים הנוגעים למעורבות האדם בסביבתו, ברמה הגלובלית, האזורית והמקומית.

נעודד פיתוח מודעות לדילמות הקשורות לאחריות האדם לסביבה ולסוגיות של שימור מול פיתוח הסביבה.

נתמקד בהתקדמות המדע וההבנה של מבנים ותהליכים המתרחשים בתאים, המאפשרים כיום לטפל במחלות ולסייע לחולים באופן שלא היה אפשרי בעבר, אך מעוררים דילמות מוסריות שעל האדם לתת את דעתו עליהן.

הערכה פנימית

יחידת ביוחקר - עבודת חקר בהיקף 30%. יחידה זו כוללת גם את דוח הסיור האקולוגי בביוחקר.

הערכה חיצונית  

הערכה חיצונית - בחינות בגרות :

 1. בחינת המעבדה - 15% - בוחנת מיומנויות חקר וחשיבה בפאן המעשי

.הציון יחושב ע"פ אירועי מעבדה וחקר (דוחות מעבדה, מתכונות, מבחני חקר).

 1. בחינה עיונית - 55%, בוחנת ידע מצטבר, יכולות חשיבה וחקר.

הציון יחושב ע"פ אירועים שהתקיימו במהלך ה -3 שנים במגמה: מבחנים, בחנים, עבודות.

ניתן להיעזר במאגר של משרד החינוך.

 

תנאי קבלה:

 • ציון 80 לפחות במדעים בקבוצה רגילה - 75 בקבוצת מצויינות
 • ציון 75 לפחות במתמטיקה מצטיינים - 5 יחידות
 • או ציון 80 לפחות במתמטיקה קבוצה רגילה - 4 יחידות

בשאר המקצועות על התלמיד לקבל ציון עובר, לכל הפחות

 
האלבום שלנו