14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

מירב אסתר מאור

meiravem@kdror.co.il

נטלי להבי

natalie@kdror.co.il

רות פחימה

ruthfa@kdror.co.il
מקשר/ת

ביולוגיה

 מאגר חומרי למידה שלנו

 

 

 

מקשרת המקצוע:

רות פחימה דוא"ל: ruthfa@kdror.co.il

 

לעולים לשכבת ' - תשפ"ב

 

ההתקדמות וההישגים הגדולים בביולוגיה במחצית השנייה של המאה ה-20 ועם תחילת המאה ה-21, כגון חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים 

אחרים, השפעת הטכנולוגיה על הרפואה, וגם הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע – כל אלה ועוד הם חלק מנושאי הלימוד שלנו.

 

לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם (גנטיקה, רבייה, חיסון, נשימה ועוד) ועל היצורים האחרים שבסביבתו (אקולוגיה, ביוטכנולוגיה). 

לימוד זה כרוך בהבנת יחסי הגומלין שבין היצורים לבין עצמם ובינם לבין סביבתם ובהבנת מקומו של האדם במערכת יחסים זו.

 

תכנית הלימודים העיונית

נושאי חובהמבוא לביולוגיה של האדם (בדגש הומיאוסטזיס), התא - מבנה ופעילות ואקולוגיה.

נושאי בחירה: יבחרו שני נושאים מבין הבאים: מערכות הובלה - נשימה הפרשה והגנה, תקשורת ויסות ותיאום, הזנה בצמחים ובבעלי חיים, 

                      תורשה, רבייה, מיקרואורגניזמים, אבולוציה וטיפוח.

 

תכנית הלימודים המעשית

*  ביוחקר - עבודת חקר מדעית בשילוב סיור. עבודת חקר עצמאית על נושא נבחר בתחום הביולוגיה, המקנה רכישת מיומנויות בעבודה 

   במעבדה או בחממה, בעיבוד נתונים ובכתיבת עבודה מדעית. בנוסף, יתקיים סיור לימודי, בו יכיר התלמיד בית גידול מסוים, ייחשף לתופעות

   ביולוגיות המתקיימות בו, ויתעד ויסכם את עבודתו.

*  מעבדה חוקרת, תוך שימוש בגיליון אלקטרוני Excel - לימוד שיטות עבודה שונות והתנסות בניסויים מגוונים, יכולת ניסוח הצעות למחקר 

   כמותי ואיכותי, ניתוח תוצאות הניסויים תוך הצגתם ועיבודם בגיליון אלקטרוני Excel, והסקת מסקנות.

 

מבנה הבחינות ויחידות הלימוד

הביולוגיה (כמו הכימיה והפיזיקה) מקנה 5 יחידות בונוס בכניסה למוסדות להשכלה גבוהה.

מבחני הבגרות (5 יח"ל):

נושאי חובה ונושאי בחירה:

 

1.5 יח"ל - ביוחקר -  בכיתה י"א.

0.75 יח"ל - מעבדה חוקרת - בכיתה י"א.

 

בחינה בכיתה י"ב.

2.75 יח"ל - נושאי לימוד עיוניים.

 

לבוגרי מגמת ביולוגיה יש יתרון בהתמחויות שונות בצבא: חובשים, מדריכי חוויה, כלבנים, סייעות שיניים, שינניות ועוד.

לימודי הביולוגיה בתיכון מהווים בסיס למגוון רחב של מקצועות מדעיים באקדמיה: רפואה, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה, ביוכימיה, ריפוי בעיסוק, 

רוקחות, וטרינריה, משפטים, יעוץ גנטי, איכות הסביבה, אקולוגיה, חקלאות, טכנולוגיית מזון, הנדסת מזון, תזונה, חקר המוח, רנטגנאות, ועוד.

 

תנאי קבלה:

ציון 80 לפחות במדעים בקבוצה רגילה - 75 בקבוצת מצויינות

ציון 70 לפחות במתמטיקה לקראת 5-4 יח"ל (קבוצה א'1), 

או ציון 80 לפחות במתמטיקה לקראת 4-3 יח"ל (קבוצה א'2), 

או ציון 90 לפחות במתמטיקה 3 יח"ל.

בשאר המקצועות על התלמיד לקבל ציון עובר, לכל הפחות

 

פעילות לימודית ייחודית

 

תכנית לימודים - סילבוס 

 

האלבום שלנו