14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אביגיל אלוש

alush@kdror.co.il

אדוה ששון

advas@kdror.co.il

אופיר שפירוביץ

ofirs@kdror.co.il

ורד טפר

vered@kdror.co.il
מקשר/ת

ליאת לוי

liatl1703@gmail.com

מיטל נאה

meitaln@kdror.co.il

מיכאל ליפשיץ

michaeli@kdror.co.il

מילנה קרדוש

milena@kdror.co.il

מסארווה שריף

masarwa@kdor.co.il

מראם ותד

watadm@kdror.co.il

ציפי רוזנצויג

zipir@kdror.co.il

שני מאיר

shanim@kdror.co.il

האתר שלנו - כל המידע בקישור כאן

מקשרת מקצוע:

ורד טפר

 אחראית חדר תחום:

מראם ותד

רציונאל 

הרעיונות המרכזיים של התכנית הם: ספירליות בהוראה-למידה; הוראה משולבת (אלגברה, חשיבה כמותית, גיאומטריה, אוריינות מתמטית); מתמטיקה היא אחד מתחומי הדעת המרכזיים הנלמדים במערכת החינוך. חשיבותו הרבה נובעת לא רק מנחיצותו לתפקוד האדם הבוגר בתחומי פעילות מרכזיים בחברה, אלא גם בהיותו בסיס לחשיבה לוגית ותשתית ללימודי מדע וטכנולוגיה.

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

מתוך הכרה ואמונה, שלכל תלמיד יש יכולת להגיע להישגים, מוטלת עלינו אחריות לפתח אצלו כישורי למידה ומיומנויות חשיבה על מנת שיגיע להישגים הגבוהים ביותר שהוא יכול. אחד האתגרים בהוראת המתמטיקה הוא העצמת הביטחון העצמי של הלומד, חיזוק היכולת של הלומד להתמודד עם מצבים בלתי צפויים ועם שאלות שאינן טכניות. את הביטחון העצמי בונים לאט ובזהירות, בהרבה אמונה, סבלנות, תרגול וטכניקה. אט-אט נצברת הצלחה וגובר הביטחון. 

מיומנויות:

א. התלמיד יאמין ביכולתו - יעצב יחס חיובי למתמטיקה ולא יפתח חרדה מהמקצוע;

ב. התלמיד יפתח כושר חשיבה מתמטי-לוגי -  הסקת מסקנות, הכללה, ניתוח, העלאת השערות, הוכחות, בקרה על תשובות;

ג. התלמיד ילמד להתבטא באופן מתמטי-לוגי בכתב ובע"פ תוך מתן נימוקים;

ד. התלמיד ילמד לקחת אחריות אישית - ינקוט יוזמה, יתמיד, יהיה עצמאי, יקבל החלטות תוך הפעלת שיקול דעת;

ה. התלמיד ירכוש מיומנויות חברתיות - התחשבות באחרים, כושר שכנוע, תקשורת עם הסביבה, קבלת השונה, עזרה הדדית;

ו. התלמיד ילמד לעשות רפלקציה (חשיבה והערכה עצמית) על עבודתו - לגבי יעילות עבודתו, תהליך ותכנון דרכים לשיפור.

 

דרכי הערכה:

מבחנים, בחנים, משימות מקוונות ועוד'.